Spartacus Forlag

Har funnet meningen med livet

- Det er mye enklere enn man skulle tro, sier filosof Einar Duenger Bøhn.


Skrevet av redaksjonen / Spartacus forlag.


- De siste ti årene har jeg brukt mye tid på å tenke med meningen med livet er. Ikke hva vi opplever som meningsfullt, for det varierer fra person til person. Jeg mener hva meningen med å fortsette faktisk er. Og nå mener jeg å ha kommet fram til et svar. Og det har ingenting med lykke å gjøre, det har ingenting med moral eller religion å gjøre. Det er mye enklere enn man skulle tro, forteller Duenger-Bøhn til NRK Sørlandssendingen.


Ja … ?


- Ja, dette er en gammel problemstilling som alle har tenkt på før eller siden. Hva er poenget med å leve når vi likevel skal dø til slutt?


Og du har funnet svaret?


- Ja, det har jeg faktisk! Det er jo mange filosofer som har beskjeftiget seg med dette spørsmålet, men i fagfilosofien har det vært litt ute de siste hundre årene, før det nå har fått et oppsving igjen. Jeg har brukt mye tid på å klargjøre spørsmålet, for hva betyr det egentlig, spørsmålet om meningen med livet? Det er lett å le litt av fordi det er så stort og ambisiøst, men det finnes jo faktisk overalt i livet ditt. Når du gifter deg, flytter et sted, studerer noe, har den jobben du har. Det er oftest fordi det gir mening. Det må skilles fra moral. Du tar ikke disse valgene fordi det er moralsk rett å bo i Bergen, for eksempel.


Hva med lykke? Er meningen med livet å være lykkelig?


- Nei, det er ikke lykke som er meningen med livet. Vi vet at mange rapporterer at de har mye mening i livet, men de er ikke nødvendigvis samtidig lykkelige. Det er to ulike størrelser. I dag snakker vi som oftest om hva som er meningsfullt for individet, hva er det jeg personlig opplever som meningsfullt. Vi har gått bort fra at det finnes noe som er objektivt meningsfullt for alle, kanskje fordi vi er mindre religiøse enn tidligere. Men jeg mener at det finnes felles mening for alle og et svar på hva poenget er med å fortsette å leve, et svar som ikke avhenger av religion.


Duenger-Bøhn er opptatt at vi før vi kan få svaret må forstå hva spørsmålet om meningen med livet innebærer.


- Spørsmålet er ofte: Hva er det jeg opplever som meningsfullt? Det er forskjellig fra person til person. Og så er det det andre: Hva er poenget? Det siste er spørsmålet jeg stiller. Det kan være uavhengig av hvorfor du er her. Årsak og mening er to ulike ting. Grunnen til at du havner på en fest kan være en annen til at du fortsetter å bli der. Det eksistensielle spørsmålet om meningen med livet er hvorfor vi bør fortsette. Og det finnes objektive og riktige svar på det.


Og hva er meningen med livet?


- Det står i kapittel 5, smiler filosofen lurt.