Alarm - Spartacus Forlag

Hvorfor vi må avbryte denne boka et øyeblikk

I dette øyeblikk blir nemlig kroppen din truet av et virusangrep. Ja, det er helt sant. Kroppen din. Akkurat nå. Og cellen du befinner deg i, er også i fare. Virus-ene går til angrep på cellene dine, slik en hær av romvesener i en science fiction-film angriper en planet. Det er bare at science fiction er oppdiktet, mens dette er virkelighet. Romvesener kan dessuten drepes, men det kan ikke virus. Virus er nemlig ikke levende. De spiser ikke, de drikker ikke og de beveger seg ikke. De er en slags roboter som bare er ute etter én ting: å invadere kroppen din. Og de er mange. Hvor mange? Million-er på millioner. Nå forstår du panikken. Kroppen din gir ikke opp uten kamp. Og den er alltid forberedt på angrep.

Kroppens første forsvarslinje består av antistoffer. Det er proteiner som gjenkjenner virusene. De klistrer seg fast til virusene og fungerer som speidere. Så varsler de de hvite blodcellene i kroppen din om at de må gå til aksjon. De hvite blodcellene kan riktignok ikke drepe virusene – for de er jo ikke levende – men de kan ødelegge dem. Det er selvfølgelig like bra. De fleste virusene bukker altså under. Men langt fra alle. Det er fortsatt hundretusener på vei til cellen din …


Hvorfor virus er ninja-roboter

Ved cellen settes den andre forsvarslinjen inn: celleveggen. Virusene har ingen mulighet til å trenge gjennom den. Ved inngangene står dessuten portvokterne og holder virusene unna. I tillegg er det andre voktere som patruljerer langs celleveggen. Når et virus blir oppdaget, får det straks et antistoff på seg og blir satt ut av spill. Det ser altså ut til at cellen er trygg. Men enkelte virus har likevel en hemmelig måte å komme inn på. Disse er ikke vanlige roboter, de er mer som ninja-roboter. Proteiner og stoffer som kommer inn i cellen via portvaktene, kommer først inn på en sorteringsstasjon. Det gjør virusene også. På sorteringsstasjonen blir alle stoffer brutt ned og gjort om til praktiske små pakker. Også virusene blir brutt ned på denne måten. Godt nytt, skulle man tro. Men fra visse virus frigjøres dermed et protein som ødelegger veggen i sorteringsstasjonen. Da kommer virusene inn gjennom den ødelagte stasjonen! Men de er ennå ikke kommet helt dit de vil. For om virus aldri så mye ligner ninja-roboter, er de heldigvis helt uten styring. De har verken armer eller bein, og heller ingen motor som frakter dem dit de vil.


De er prisgitt strømningene i kroppen din. Derfor flyter de fleste virus hjelpeløst rundt slik at angrepet deres ender her. 


Hvorfor virus er ninja-robot-zombier

Men noen virus får faktisk hjelp. De blir plukket opp av motorproteiner (akkurat: de med bein) og fraktet til cellekjernen. Det er dette motorproteinene gjør, hele dagen lang. Og de tenker selvfølgelig ikke egentlig over det. Men på den måten fører de altså fienden rett til hovedkontoret, og det er det siste du ønsker. Virus verken spiser eller drikker, men de formerer seg. De består nemlig av materiale som alt levende består av: små biter av dna. Men det er dna med dødelige instrukser. Altså er de egentlig ikke ninja-roboter, men ninja-robot-zombier. Ninja-robot-zombier som er på leting etter cellekjernen, der de kan utføre de dødelige instruksene sine.

Heldigvis er det nå bare noen få igjen av den store hæren på millioner på millioner av virus. Sjansene deres er også temmelig skrøpelige. De kan når som helst bli tilintetgjort av proteinnedbrytende organeller. Den ene etter den andre bukker under. Bortsett fra én. Og der har vi den dårlige nyheten. For dessverre er ett virus alt som skal til for å ødelegge en hel celle. Og nå er det ikke lenger noe som står i veien for viruset. Virus er knøttsmå, men for store til å komme inn gjennom åpningen i cellekjernens vegg. Igjen er det motorproteinene som ødelegger! Ved åpningen drar de i viruset i hver sin retning og sliter det i stykker. Nå kan den dødeligste delen av ninja-robot--zombien komme inn i cellekjernen. Oppdraget er utført.


Hvorfor et knøttlite virus kan ødelegge en hel celle

Et virus kan ikke formere seg på egen hånd. Til det trenger det en cellekjerne. Og nettopp der tar det over makten. Maskinene i cellekjernen kopierer virusets dna og sender det ut av cellekjernen. Det er ribosomene som utfører oppdraget, og fra nå av gjør de ikke annet enn å lage virus! Cellen din blir en dødens fabrikk. Den lager titusener av nye virus. Som siste utvei har cellekjernen sendt et nødsignal til de hvite blodcellene. Men cellen selv er fortapt. Den går i oppløsning. Nå kan de mange tusener virus spre seg til andre celler. Viruset har vunnet dette slaget. Men krigen er ennå ikke over.


For nødsignalet er fanget opp! Og hjelpestyrker er underveis. Nå produserer kroppen din omtrent 5000 antistoffer i sekundet. En kjempemessig flåte av antistoffer og hvite blodceller kaster seg over de nye virusene. Siden denne hæren er advart, vet den nøyaktig hva den skal gjøre. Ett for ett blir virusene tilintetgjort. Som et ekstra sikkerhetstiltak dreper friske celler seg selv ved hjelp av et smart selvdestruk-sjonsprogram. På den måten forhindrer kroppen at virusene tar over makten. Ninja-robot-zombiene er sjanseløse. Du har vunnet kampen!


Hvorfor du blir tett i nesa

Kroppen din kommer aldri til å glemme det viruset. Informasjonen om viruset blir lagret i beinmargen, så denne fienden kan aldri gjøre deg noe igjen. Men det kommer alltid nye virus som prøver seg på et angrep. Og det eneste som hjelper mot dem, er vaksine.

Da får du litt av viruset inn i kroppen, så lite at antistoffene og de hvite blodcellene enkelt hamler opp med det. Etterpå husker kroppen viruset, slik at det aldri mer kan gjøre deg syk. Dessverre oppstår det hele tiden nye virus som det ennå ikke finnes vaksine mot. Det pågår altså en evig kamp mellom menneske og virus. En kamp du som regel ikke merker noe til. Hvis du ikke blir tett i nesen. Da er kroppen advart om at det finnes virus i nærheten og holder fienden unna ved å danne et lag snørr fullt av hvite blodceller og antistoffer i nesen din. Hjelper ikke det, fungerer feber som et godt hjelpemiddel. Virus tåler nemlig ikke høye temperaturer. Så hvis kroppstemperaturen din stiger opp over 38 grader, vet du at kroppen jobber med å knuse en enorm hær av ninja-robot--zombier …