Spartacus Forlag AS
 
Ny bok fra
Spartacus forlag
19.04.2016
Boklansering i morgen: Hva gikk galt hos legen?

De fleste legebesøk fører til fornøyde pasienter som får adekvat behandling. Men av og til går det galt, og konsultasjonen blir en dårlig opplevelse for pasienten. Hvordan kan det ha seg at leger ikke alltid behersker samtalen med pasienten?

«Hva gikk galt hos legen? Når dialogen svikter» består av 90 autentiske pasienthistorier, sendt inn av folk fra hele landet. Noen temaer går igjen: manglende evne til å lytte til pasienten eller den pårørende, forutinntatthet eller manglende åpenhet for alternative forklaringer på pasientens plager. Enkelte leger har vanskelig for å beklage når noe går galt.

Boken har et rikt kommentarstoff med forslag til alternative måter å håndtere de ulike situasjonene på.

Foruten helsepersonell henvender boken seg også til et større publikum og er egnet til å skape debatt. Den gir en stemme til de «usynlige» pasientene, de som føler seg dårlig ivaretatt av legen de møter, enten det er i primær- eller spesialisthelsetjenesten, på store sykehus eller på det lille, lokale legekontoret.

Som spesialist med lang yrkeserfaring reflekterer Brit Haver i denne boken over legerollen, medmenneskelighet og det store potensialet som ligger i god kommunikasjon mellom pasient og lege.

Boken lanseres onsdag 20.04 kl 1530 i Eldorado bokhandel, Oslo.
Brit Haver er professor emerita ved Universitetet i Bergen og spesialist i psykiatri. Hun intervjues av Pål Gulbrandsen, professor ved institutt for klinisk medisin, UiO.

Presse: Forfatteren bor i Bergen. For avtale med henne, presseeksemplar eller nærmere info, kontakt redaktør Sivje Felldal (sivje@spartacus.no) eller infosjef Eivind Løvdal Refsnes (eivind@spartacus.no, 92462464) i forlaget.

Brit Haver
Når dialogen svikter
professor emerita ved Universitetet i Bergen og spesialist i psykiatri.

For nærmere info eller vurderingseks, kontakt:

Informasjonssjef Eivind Løvdal Refsnes
eivind@spartacus.no /  mobil 924 62 464.
  Spartacus Forlag AS
Postboks 6673 St Olavs Plass
N-0129 OSLO
Telefon: 22 44 56 70
Telefax: 22 44 46 50
Web: www.spartacus.no
Epost: post@spartacus.no
EPOSTTEKSTENGAARHER