Ansatte


Per Nordanger Forlagssjef, tlf. 23 13 69 45 – per (at) spartacus.no

Nina Castracane Selvik
 Sjefredaktør tlf: 23 13 69 43 - nina(at)spartacus.no

Gerd Johnsen Seniorredaktør  tlf. 23 13 69 49 – gerd (at) spartacus.no

Nanna Baldersheim Redaktør, Spartacus og SAP  tlf: 23 13 69 42 - nanna(at)spartacus.no

Sivje Felldal
Manusredaktør, tlf. 23 13 69 47 – sivje (at ) spartacus.no

Anja Hauger Ratikainen
 Produksjon- og administrasjonssjef, tlf. 23 13 69 46 - anja (at) spartacus.no

Nichlas Cobb Salgssjef, tlf 23 13 69 48 - nichlas (at )spartacus.no

Eivind Løvdal Refsnes
Informasjonssjef, Tlf. 23 13 69 41 - eivind (at) spartacus.noSpartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kj°psbetingelser
Kj°p av eb°ker
For presse
For bokhandlere