ISBN: 9788230401248
Status: I salg
Utgivelsesår: 2016
Innbinding: Hft.
  

Nina Græger, Nina Græger

Norsk forsvarspolitikk

Territorialforsvar og internasjonal innsats 1990–2015

Norsk forsvarspolitikk har gjennomgått store omstillinger siden den kalde krigens slutt, spesielt i perioden 1990–2005. Regjering og Storting sendte stadig flere soldater til fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner i utlandet, mens Forsvaret selv fremdeles hadde forsvar av landet som sitt primære fokus. Forfatter Græger viser hvordan kald krig-tenkningen og etablerte praksiser i forsvaret og forsvarsmiljøer lenge bremset en politisk ønsket omstilling fra invasjonsforsvar til innsatsforsvar tilpasset internasjonale operasjoner.

Boken viser hvordan norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er tett sammenvevet, og stadig utfordres av endringer i trusselbildet og i NATO, men løfter også fram de nasjonale forutsetningene for handling, enten de fører til kontinuitet eller endring. Forfatteren har analysert debatter både på Stortinget og innen Forsvaret, og kombinerer dette med studier av hvordan forsvarspolitikken utformes i praksis – blant annet gjennom langtidsplanlegging og militær utdanning og profesjonsutvikling. Boken tilfører ny kunnskap om forhold av vesentlig betydning for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, både historisk og for framtiden.

Boken presenteres på et åpent seminar i regi av NUPI tirsdag 31. januar kl 13-14.30. Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, ønsker velkommen, før Nina Græger samtaler med Kate Hansen Bundt fra Atlanterhavskomiteen.


 


PRESSE
 
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst forfatterportrett
Høyoppløst omslag

Nina Græger er seniorforsker på NUPI og professor II ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, hvor hun er tilknyttet masterprogrammet
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere