ISBN: 9788243010000
Status: I salg
Utgivelsesår: 2016
Innbinding: Hft.
  

Brit Haver

Hva gikk galt hos legen?

Når dialogen svikter

De fleste legebesøk fører til fornøyde pasienter som får adekvat behandling. Men av og til går det galt, og konsultasjonen blir en dårlig opplevelse for pasienten. Hvordan kan det ha seg at leger ikke alltid behersker samtalen med pasienten?

Hva gikk galt hos legen? består av 90 autentiske pasienthistorier. Noen temaer igjen: manglende evne til å lytte til pasienten eller den pårørende, forutinntatthet eller manglende åpenhet for alternative forklaringer på pasientens plager. Enkelte leger har vanskelig for å beklage når noe går galt.

Boken har et rikt kommentarstoff med forslag til alternative måter å håndtere de ulike situasjonene på.

Dette er en bok for medisinstudenter som en del av opplæringen i pasientkommunikasjon. Den henvender seg dessuten til leger og helsepersonell i allmennhet.

PRESSE
«Forfatteren [har] med denne boken satt et viktig tema på dagsordenen – med det mål for øye at dialogen mellom pasient og lege ikke skal svikte.   … For all klinisk virksomhet gjelder regelen: Pasienten er fasiten. Det er ikke dermed sagt at «pasienten har fasiten». I denne boken er legenes stemme ikke kommet med. Det fratar den likevel ikke legitimitet og stor nytteverdi for både den primære målgruppen, som er medisinstudenter, og for ferdige leger og andre faggrupper i helsevesenet.»
Tore Gude, Tidsskrift for Den norske legeforening Sykepleien 11.08.2016

Brit Haver professor emerita ved Universitetet i Bergen og spesialist i psykiatri.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere