ISBN: 9788230401194
Status: I salg
Utgivelsesår: 2015
Innbinding: Innb.
  

Astrid Nora Ressem

Norske middelalderballader Bind 3

Skjemteballader
Dette verket gir en enestående mulighet til å bli kjent med nesten halvannet tusen melodier som har vært brukt ved framføringer av norske middelalderballader.
De norske middelalderballadene er fortellende viser og tilhører en internasjonal sjanger med motiver og parallelle historier i mange europeiske land.
Melodiene har ofte kommet i skyggen av den store mengden innsamlede balladetekster. Variasjonsrikdommen er stor både i tekstene og melodiene, men melodioppskriftene viser kanskje en enda større kreativitet og glede over personlige utforminger. De bringer oss nærmere det lokale, familiære og personlige i den tradisjonelle balladesangen.
Bokverket består av fire bind, og gjengivelsen oppfyller strengt vitenskapelige krav. Det første bindet inneholder melodiene til de naturmytiske balladene, legendeballadene og de historiske balladene. Bind 2 er viet ridderballadene og kjempe- og trollballadene. I dette tredje bindet finnes skjemteballadene, som «Kråkevisa», «Tordivelen og fluga» og «Møllardottera». Det siste bindet er et biografi- og registerbind.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Astrid Nora Ressem
Melodier. Bind 1.
Astrid Nora Ressem
Siste bind i verket som samler middelalderballadene våre
Astrid Nora Ressem
Melodier. Bind 2.


Astrid Nora Ressem er musikkviter og har i mange år arbeidet med de norske middelalderballadene.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere