ISBN: 9788230401620
Status: I salg
Utgivelsesår: 2015
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Rolv Nøtvik Jakobsen

Gunnerus og nordisk vitskapshistorie


Johan Ernst Gunnerus (1718-1773) var ein føregangsmann innan naturvitskapeleg arbeid og samtundes ein framståande teolog og filosof. Han var biskop i Trondheim og stifta det første vitskapelege selskapet i Noreg, eit veritabelt «opplysningas laboratorium». Dette er det første samla oversiktsverk over Gunnerus sitt liv og virke og en historie om vitenskapens begynnelse i Norge og Norden.

PRESSE
«Denne boka er sensasjonell. Ho omformar synet vårt på kva rolle norske aktørar hadde i europeisk vitskapshistorie på 1700-talet.»
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Dag og Tid

«Gunnerus er kommet hjem.  …Det jeg oppfatter som bokas store fortjeneste, [er] dens bidrag til nyere vitenskapshistorisk forskning. Dette er det som gjør boka drivende god, at den insisterer på å historisere Gunnerus’ skrifter på en måte som ikke er gjort før, det vil si å ta aktørene, begrepene og praksisene på alvor i sin samtid.»
Brita Brenna, Kirke og Kultur

 
  Dagbladet 30.01.2016

        
  Dag og Tid 08.07.2016                            Nytt Norsk kirkeblad 4/2016
PRESSE
«et standardverk om 1700-tallets tenkemåter og forståelsesformer» Gudleiv Forr i Dagbladet, 30.01.2016
 
 

Rolv Nøtvik Jakobsen er teolog og 1700-tallsforsker. Han arbeider som førstebibliotekar ved NTNU-Gunnerusbiblioteket
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere