ISBN: 9788243001473
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 1999
Innbinding: Hft.
  

Sara Arrhenius

En ekte kvinne

En kritikk av den nye biologismen
I dette kritiske essayet stiller Sara Arrhenius spørsmål ved troverdigheten av dagens syn på mannens og kvinnens natur.

Når vi i dag snakker om «mannlig» og «kvinnelig» beskriver vi ofte kjønnsroller som gitt av naturen. Mens vi tidligere la vekt på kulturens rolle i formingen av mennesket, har biologien og genetikken blitt stadig viktigere forklaringsfaktorer for sosiale fenomen. Har denne forskyvningen av synet på mennesket sitt grunnlag i nye vitenskapelige fakta? Eller er den styrt av endringer i kulturen, økonomien og politikken ? av verdier og verdensanskuelse?

Boken er et debattinnlegg mot «biologismen» og troen på genenes tyranni mot de sjablongbilder denne trenden har skapt av kjønn og kultur.


Sara Arrhenius er idéhistoriker, kritiker og essayist, ktilknyttet den svenske avisen Dagens Nyheter og tidsskriftet Index.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere