ISBN: 9788230401736
Status: I salg
Utgivelsesår: 2015
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Malin Noem Ravn, Harald Aspen, Emil A. Røyrvik (Red.)

Det skapende mennesket

Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning
«Vi kjenner verden bare av omtale», skriver Tord Larsen i Den globale samtalen. I denne boken går sosialantropologer i dialog med Larsens tenkning rundt noen av antropologiens mest sentrale temaer: identitetsdannelse, identitetspolitikk og det «å tenke forskjeller», om mulighetene for kulturoversettelse og for at kulturforskjeller i det hele tatt kan overskrides.

Hvordan representeres «de andre» − og hva skjer når de «snakker tilbake»? Hva betyr kategoridannelse og objektivering i ulike sosiale sammenhenger? I bidragene diskuteres dette med eksempler hentet fra forskjellige geografiske og tematiske felt, aktualisert gjennom ulike globaliseringsprosesser. Boken er delt i tre deler. «Identitet, refleksivitet og kulturell revitalisering» omhandler identitetsprosesser. «Modernitet, entifisering og sammenlignbarhet» dreier seg om ulike former for tingliggjøringsprosesser. «Klassifikasjon og kritiske perspektiver på den globale dialogens betingelser» setter noen av de sentrale begrepene i Tord Larsens tenkning i bevegelse og diskuterer tema som kosmopolitikk, sammenligning og subjekt-objekt-relasjoner i en filosofisk, samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig/biologisk kontekst.


Bidragsytere:
Petter Grytten Almklov, forskningsleder og Forsker I ved NTNU Samfunnsforskning AS
Trond Berge, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Anne Karen Bjelland, professor ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
Mary Bente Bringslid, førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
Eldar Bråten, førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
Thomas Hylland Eriksen, professor Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Håkon Fyhn, sosialantropolog og post.doc ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Anne Sigfrid Grønseth, sosialantropolog og førsteamanuensis ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer
Liv Haram, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Stein E. Johansen, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU og professor II i fysikk ved Institute for Basic Research, Florida, USA
Merete Lie, sosialantropolog og professor i kjønnsstudier, leder Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Eric Monteiro, professor i informasjonssystemer ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU og professor II ved Universitetet i Oslo
Malin Noem Ravn, sosialantropolog tilknyttet Sosialantropologisk institutt og Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Emil A. Røyrvik, sosialantropolog og seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn
Jon Schackt, førsteamanuensis i sosialantropologi ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, UiT Norges arktiske universitet
Jan Ketil Simonsen, førsteamanuensis førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Henrik Sinding-Larsen, er sosialantropolog og forsker Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
Martin Thomassen, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Audun Øfsti, professor emeritus ved Filosofisk institutt, NTNU


MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag
Innholdsfortegnelse

Malin Noem Ravn er sosialantropolog tilknyttet Sosialantropologisk institutt og Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU.
Les mer om forfatteren

Harald Aspen er sosialantropolog og instituttleder ved Sosialantropologisk institutt, NTNU
Les mer om forfatteren

Emil A. Røyrvik (Red.) er sosialantropolog og seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere