ISBN: 9788230400722
Status: I salg
Utgivelsesår: 2015
Innbinding: Hft.
  

Dag Tangen

Orkla og krigen


Orklas krigshistorie er et eksempel på hvor involvert store deler av norsk næringsliv var i den tyske krigsøkonomien. Dag Tangen baserer seg på funn i arkiver som ikke tidligere har vært tatt i bruk og nyanserer bildet av industriens virksomhet under okkupasjonen.

For å forstå utviklingen i Orklas historie og rollen bedriften spilte under siste verdenskrig, trekker Tangen linjer helt tilbake til gruvedriftens tidlige historie og oppstarten i 1654. Med rustningskappløpet i Europa i det 20. århundre fikk gruvedriften en økonomisk blomstringsperiode som varte i omkring 80 år.

Orklas ledelse fikk en vanskelig utfordring under krigen. Norge var alliert med Storbritannia og leverte krigsmateriell til motparten. Samtidig var Orklas hovedeier svensk. Hvordan balanserte ledelsen hensynet til at hjulene i Norge måtte gå rundt, enten det var krig eller ikke, mot hensynet til at man burde unngå å levere materiell som styrket fiendens slagkraft? Hvilken virkning hadde krigen på foretakets økonomi? Orklas valg kaster lys over viktige og lite kjente sider ved norsk økonomisk historie under okkupasjonen. Landssviksaken mot direktør Kiær viser hvor lemfeldig oppgjøret ble med denne sektoren etter krigen.


Dag Tangen er statsviter og var tidligere amanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI.


PRESSE

«Tangen har endevendt nye og gamle kilder, oppsøkt arkiver i inn- og utland, alt i et håp om å kunne rive i fillebiter forestillingen om at direktør Thorry Kiær hadde drevet en stille sabotasje, som tyskerne ikke merket. Denne direktøren greide ifølge forfatteren i 1945 det kunststykket å fremstå i lokalsamfunnet «med stjålen ære» som en slags motstandshelt, samtidig som han ikke ville vite av de virkelige heltene, Peter Deinboll junior og senior. … Når Tangen dokumenterer at Orkla tidvis overoppfylte de tyske kravene til produksjonen, tyder ikke det på at Kiær forsøkte å bremse eller sabotere i det stille. Av syv vellykkede sabotasjeaksjoner mot Orkla, ble fire ledet av Linge-mannen Peter Deinboll jr. Hans far hadde siden 1920 vært en av de ledende ingeniørene i Orkla, og han bisto med avgjørende opplysninger under planleggingen av aksjonene, både før og etter at han kom til England i april 1943. Hadde ikke aksjonene vært så vellykkede, ville Løkken, Orkla og Thamshavn blitt bombet av de allierte, ganske sikkert med store tap av sivile.
…Tangen makter, til dels ved hjelp av nye kilder, å overbevise denne anmelderen: Kiærs påstand om stille sabotasje står ikke til troende. At Kiær klandret Peter Deinboll sr. (og sønnen) for aksjonene mot Orkla da han kom hjem og sørget for å få ham fjernet fra Løkken, er helt utrolig. Orkla selv kom endelig med en beklagelse til Deinboll-familien i 2003.  ...
Boken om Orkla og krigen er ellers én i rekken av bedriftshistorier de senere årene som tydelig dokumenterer hvor billig mange store økonomiske samfunnsaktører slapp fra rettsoppgjøret. Tangen har lagt ned et svært arbeid, og han dokumenterer omfattende historiske kunnskaper. … Tidvis ligner teksten en grundig, traust avhandling, men på sitt beste, som når temaet er Kiær og Deinboll, er den spennende som bare det. Spennende blir det også å se om Tangen får gjennomslag for sin bedømmelse av krigshistorien til Orkla».
Per E. Hem, Morgenbladet


  Anmeldelse i Morgenbladet, 01.05.2015

Dag Tangen er statsviter og tidligere amanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved BI.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere