ISBN: 9788230401101
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Hft.
  

Randi Barndon, Asbjørn Engevik, Torunn Selberg, Hans Jakob Ågotnes

Når industrisamfunnet blir verdensarv


Hva skjer når nær fortid blir historie? Fører bevaring til at fortiden blir estetisert og fremmedgjort? Industrisamfunnet Odda står sentralt i spørsmål om hvilke politiske, estetiske og identitetsskapende prosesser som settes i gang når et samfunn må ta stilling til om nylig nedlagt industri og minner om levd liv skal fjernes eller gjøres om til fortidsmonumenter. Gjennom eksemplet Odda blir vi i denne boken også introdusert for fenomenet verdensarv i seg selv. Hvorfor denne nye interessen for å bevare nær historie?

Boka Når industrisamfunnet blir verdensarv har blitt til på bakgrunn av et seminar arrangert i Odda høsten 2012. Odda var et naturlig valg på grunn av striden omkring den nedlagte bedriften Odda Smelteverk. Stridens kjerne har vært om anlegget skulle få status som kulturarv, eventuelt også som verdensarv, hvis det ble tatt inn på UNESCOS’s verdensarvliste. Striden omkring smelteverket illustrerer mange av de prosessene og verdiene som blir satt under debatt når globale kulturarvsspørsmål blir dratt ned i en helt lokal kontekst. Formålet med seminaret var å belyse generelle prosesser knyttet opp mot det å skape kulturarv – og spesielt hva det innebærer at industri blir kulturarv. Kulturforskere, journalister og representanter for kulturvernmyndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå ble derfor invitert inn til Odda. Representanter for den lokale striden i Odda var også invitert – noe som bidro til både temperatur og dagsaktuelt preg på diskusjonene som fulgte.

Bidragsyterne:

Gunnstein Akselberg, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Randi Barndon, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Randi Bårtvedt, direktør ved Hardanger og Voss Museum.
Asbjørn Engevik, arkeolog ved Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen.
Peter Forràs, stipendiat ved Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Erik Fossåskaret, førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.
Rønnaug Indregard
Karen Kipphoff, professor ved Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold.
Siri Skjold Lexau, professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Owe Ronström, professor ved institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologiska avdelningen, Uppsala Universitet, Campus Gotland.
Torunn Selberg, professor i kulturvitenskap, Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.
Roger Strand, professor ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.
Hans-Jakob Ågotnes, historiker og førsteamanuensis i kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

 


Andre bøker av samme forfatter
Torunn Selberg
Et kulturvitenskapelig perspektiv

Randi Barndon er arkeolog og førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB.
Les mer om forfatteren

Asbjørn Engevik er arkeolog ved Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, UiB.
Les mer om forfatteren

Torunn Selberg er professor i kulturvitenskap, Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
Les mer om forfatteren

Hans Jakob Ågotnes er førsteamanuensis i kulturvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere