ISBN: 9788230401583
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Hft.
  

Helge Ole Bergesen

Farvel Machiavelli

Poltisk makt fra frykt til anstendighet

Er du frustrert over den daglige strømmen av dårlige nyheter om terror, drap, barbari og krig? Og tenker du ofte at menneskeheten burde ha kommet lenger enn dette?
Da skal du lese denne boken.

Utgangspunktet er Niccolo Machiavellis tese om at politisk makt alltid er basert på frykt. De statene og de politikerne som ikke blir fryktet, har ingen fremtid. Frykten opprettholdes gjennom vilkårlig maktbruk slik at ingen føler seg trygg. Dette budskapet er gjentatt så ofte gjennom fem hundre år at det er blitt en selvforsterkende «sannhet».

Helge Ole Bergesen vil med denne boken vise at Machiavelli tok feil. Verden har forandret seg dramatisk til det bedre, særlig de siste 25 årene etter at Berlinmuren falt. Langt flere stater er demokratier, langt færre autokratier. Langt flere stater har forpliktet seg til å følge menneskerettighetene. Internasjonale domstoler har dømt politiske og militære ledere til lange straffer for grove forbrytelser. Det er færre kriger og langt færre som blir drept i krig. Vår verden er med andre ord langt bedre enn sitt rykte.

«Helge Ole Bergesen viser oss alt det vi kan gjøre gjennom internasjonalt og nasjonalt samarbeid for å løse de store utfordringene vi nå står ovenfor. Håpet kan gjennvinnes ved å lese denne boken!» Jan Egeland


PRESSE


  Kronikk i Klassekampen 07.11.2014


   Stavanger Aftenblad 07.11.2014
Helge Ole Bergesen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere