ISBN: 9788243001558
Status: Midlertidig utsolgt
Utgivelsesår: 1999
Innbinding: Hft.
  

Thomas Hylland Eriksen, Oscar Hemer

Ambivalens og fundamentalisme

Seks essays om kulturens globalisering
Den kulturelle globaliseringen fører ikke til at alle kulturelle forskjeller viskes ut, men at forskjeller og motsetninger kommer til uttrykk på nye måter.
På den ene side fører globalisering og kulturell kompleksitet til en grunnleggende ambivalens, et svært karakteristisk trekk ved det kulturelle klimaet ved årtusenskiftet. På den andre siden inspirerer globaliseringen også til nye former for fundamentalisme og tilbaketrekning.

Denne boken retter søkelyset mot vår tids fundamentalisme og ambivalens gjennom en serie essays som tar utgangspunkt i konkrete eller virtuelle steder: Sør-Afrika, Algerie, Guatemala, India og cyberspace. Dermed blir det klart at kulturens politikk både får lokalt unike uttrykk og har visse generelle trekk som kan gjenfinnes overalt i verden. Begge deler - det lokalt spesifikke og det globalt universelle - er resultater av kulturens globalisering.

Andre bøker av samme forfatter
Thomas Hylland Eriksen
Om teknologiens uregjerlighet
Thomas Hylland Eriksen
Et oppgjør med tanken om kulturell renhet

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi.
Les mer om forfatteren

Oscar Hemer er journalist i Sydsvenska Dagbladet.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere