ISBN: 9788243009165
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Jesper Roine

Thomas Piketty forklart

Kapitalen i det 21. århundret, sammendrag og nordisk perspektiv

Den franske økonomen Thomas Pikettys 970-siders bok om kapitalen i det 21. århundre har på kort tid fått et sjeldent gjennomslag i samfunnsdebatten verden over. Den tidligere prisvinneren i økonomi Paul Krugman har sagt at det ”antagelig er den viktigste boken om økonomi i dette tiåret”.

Denne sammenfatningen av hans bok er skrevet av den svenske nasjonaløkonomen Jesper Roine, og forklarer Pikettys forskning, resonnement og forslag til tiltak. Den plasserer også hans bok i en nordisk kontekst og analyserer hva hans resultater og teorier betyr for oss.

Viktige spørsmål i boken er:
• Hvorfor har Pikettys forskning fått et slikt gjennomslag?
• Hvilke synspunkter forfekter han?
• Hvilket empirisk materiale ligger til grunn for hans analyser?
• Hvordan argumentere han for sitt syn?
• Hva kan man kritisere ham for?
• Hva betyr hans resultater og teorier for de skandinaviske land?

Et hovedpoeng for Roine er at Pikettys verk ikke må reduseres til å bli en partipolitisk pamflett, som venstresiden er for og høyresiden mot. Han legger stor vekt på å løfte fram de faktiske funnene alle nå må forholde seg til og som legger nye premisser for den videre debatten om verdifordeling i samfunnene våre.

Jesper Roine foreleser i nasjonaløkonomi ved Handelshögskolan i Stockholm. Sammen med sin kollega Daniel Waldenström har han skaffet til veie de svenske dataene til Thomas Pikettys The World Top Incomes Database, der mye av det empiriske materialet til Kapitalen i det 21.århundre er hentet fra.


Oversetter: Poul Henrik Poulsson

PRESSE
«Roine kjenner materien godt og gjør et godt arbeid med å introdusere leseren for både hovedpoeng og nyanser i Pikettys framstilling ... Sammendraget av Piketty er så godt og grundig at den for de aller fleste lesere nok kan erstatte originalen. Det nordiske blikket og vurderingen av om Piketty har rett, gjør denne boka høyst relevant for den norske debatten.» Dagbladet

”En saklig og lett tilgjengelig sammenfatning av en av samtidens mest omtalte bøker innen økonomi og samfunnsvitenskap. Det er en perfekt bok for den som vil vite mer og samtidig vil delta i diskusjonene, men som lar seg avskrekke fra å lese orginalverket i sin helhet.”
Tidningen Kulturen


  Anmeldelse i Dagbladet


Roines essay i Dagbladet 21.08.2014


Dagsavisen 2208 Piketty Jesper Roine


Dagsavisen 22. august


"Det nordiske blikket og vurderingen av om Piketty har rett, gjør denne boka høyst relevant for den norske debatten." - Dagbladet 12.12.14


Jesper Roine Jesper Roine foreleser i nasjonaløkonomi ved Handelshögskolan i Stockholm.
Les mer om forfatteren

Civitas frokostmøte: Roine m.fl. om Piketty og Norden
Hvordan bør vi i Norden motvirke en utvikling med stadig større ulikhet?


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere