ISBN: 9788243006126
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Innb.

ANDRE UTGAVER:
Ti tusen skygger
Hft. (2015)

Bla-i-boka
  

Bjørn Godøy

Ti tusen skygger

En historie om Norge og de spedalske
Spedalskhet er en av de eldste og verste sykdommer som menneskeheten kjenner til. Tidlig på 1800-tallet gikk den blant annet under navnet Lepra borealis, Norvegica. Andre steder i Europa var spedalskhet utryddet for lengst. I Norge herjet sykdommen verre enn noensinne.

«et helhetlig grep om en grufull historie.» Aftenposten
På kyststrekningene mellom Stavanger og Tromsø levde folk i angst for å bli rammet. Minst ti tusen mennesker opplevde at marerittet ble virkelighet. Spedalskhet forvandlet dem til skrekkinngytende, dødningaktige skikkelser. De ble makabre skygger av seg selv.

I førti år, mellom 1830 og 1870, fremsto spedalskhet som en av de største truslene mot folkehelsen i Norge. Sykdommen lenket landet fast til en dyster og primitiv fortid - i en periode da myndighetene mer enn noe ønsket å modernisere samfunnet.

Ti tusen skygger er historien om en fryktelig sykdom, om norske myndigheters kamp for å utrydde trusselen, og om mennesker som ble ødelagt på grusomste vis. Det er også fortellingen om en komité som foreslo å kastrere alle menn i visse familier, om uregjerlige spedalske med draget på damene, og om leger som mente at Vestlandet simpelthen var helsefarlig.


Her kan du høre NRK Ekkos sak om Norge og de spedalske. Foruten forfatteren selv, kan du høre et sterkt arkivopptak med en av Norges siste spedalske.


Vi gratulerer Bjørn Godøy med nominasjon til
BRAGEPRISEN for beste sakprosa-bok 2014.


FRA JURYEN:
«Bjørn Godøy har med Ti tusen skygger skrevet en spennende beretning om sykdom og lidelse, vitenskap og medisin. Mens spedalskhet var utryddet andre steder i Europa, herjet den på 1800-tallet fortsatt på kyststrekningen mellom Stavanger og Tromsø. Boken handler om mennesker som ble smittet, og på verst tenkelig vis ble deformerte og fikk sine liv ødelagt av leprabasillen. Ved hjelp av dikt og vitenskapelige beskrivelser får forfatteren levende frem de spedalskes opplevelser av sykdom og isolasjon. Med solid støtte i forskningen skildrer Godøy hvordan spedalskhet fremsto som en av de største truslene mot folkehelsen i Norge. Og den røde tråden i den medrivende beretningen er vitenskapens jakt på å løse gåten om hvordan sykdommen smittet, fra de første systematiske undersøkelsene frem til det endelige gjennombruddet. Det største øyeblikket i norsk legevitenskaps historie er da Armauer Hansen påviste at spedalskhet var smittsom på grunn av leprabasillen. Det var en triumf som førte til at norske myndigheter fikk sykdommen under kontroll og senere utryddet. Bjørn Godøys Ti tusen skygger er populærvitenskap og vitenskapshistorie av ypperste merke, en drivende godt fortalt beretning om hvordan Norge ble en moderne nasjon.»

Nominert til Kritikerprisen 2014:
FRA JURYEN:

Bjørn Godøy: Ti tusen skygger. En historie om Norge og de spedalske, Spartacus
I Ti tusen skygger tar Bjørn Godøy leseren med til en fortid som kan virke fjern, men som likevel blir nær og levende gjennom en fascinerende og usedvanlig velskrevet historie. På 1800-tallet var Norge på vei mot å bli en moderne nasjon, men utbredelsen av spedalskhet langs kystområdene i vest var et bevis på at vi fortsatt var kulturelt tilbakestående. De syke var ikke bare bærere av en bakterie, men også av et kulturelt, sosialt og religiøst fenomen. Godøy knytter jakten på hva som forårsaket sykdommen til historisk materiale fra mange ulike kilder. Ikke minst gjør forfatteren menneskene som ble rammet av sykdommen, levende for leserne. Ti tusen skygger belyser et for mange ukjent kapittel i Norges historie og er mentalhistorie, idéhistorie og vitenskapshistorie av første klasse.PRESSE
«et helhetlig grep om en grufull historie. [...] Dette er ikke bare en fortelling om menneskelig lidelse og medisinernes heroisme. Det er også en idéhistorie, mentalitetshistorie, institusjonshistorie, en fortelling om motsetninger mellom klasser og mellom landsdeler. Ti tusen skygger er ikke minst et viktig bidrag til vår forståelse av moderniseringen av Norge.» - Jan-Erik Ebbestad Hansen Aftenposten

«Bjørn Godøy er en førsteklasses formidler. Hans fascinasjon for tematikken er smittsom, detaljkunnskapen forbløffer og boka inneholder mye nytt, overraskende stoff for den brede allmennheten. Slike populærvitenskapelige utgivelser vil nye Norge ha mer av og er avgjort et bevis på potensialet i vår sivilisasjon. » - Stian Bromark, Dagsavisen

«Spedalskeheten brukes som en prisme for en nasjon i utvikling, som bakser mellom tradisjon og modernitet, hvor legevitenskapen ofte står med en fot i hver leir.» (Fra Dagsavisen-artikkelen "Her er de 30 beste bøkene i 2014"). Stian Bromark

«BG gjør 1800-tallet spill levende for leserne. Hvordan klarer han det? [...] Du! Les boka, da vel!» - Espen Stueland, Klassekampen

«Velskrevet, opplysende og rystende. …de spedalske forblir ikke bare skygger og ofre i Bjørn Godøys bok. Han lar dem tre ut av mørket. De står frem med navn og viser at de er noe mer enn sykdommen sin. For denne anmelderen har Ti tusen skygger vært en av årets sterkeste leseopplevelser. »   Vebjørn Selbekk, Dagen

«Da jeg leste Bjørn Godøys debutbok (2010), var jeg ikke i tvil om at dette var et forfatterskap verdt å følge. Godøy viste nettopp den kombinasjonen av faglig grundighet og litterær teft som kjennetegner en ypperlig populærvitenskapelig formidler av egne og andres forskning. Denne vurderingen bekreftes i hans nye bok om spedalskhetens historie i Norge. …

Gjennom hele boken veksler vi mellom ulike steder og samfunnslag. Med en etisk grunnholdning til stoffet viser Godøy hvordan spedalskheten, som hadde sin største utbredelse i fattige bygder på Vestlandet, ble tolket av embedsmennene, bymenneskene og østlendingene i nasjonsbyggingens epoke. Godøy er god når han kobler østlendingene og bymenneskenes foraktfulle syn på vestlendingene til det nasjonalromantiske bildet av den stolte innlandsbonden. Ikke rart at Norsk Folkemuseum er fullt av stabbur og ikke naust når man vet hvordan nasjonsbyggerne så på vestlendingene som sendrektige, spedalske kortskaller.

Ti tusen skygger
gir i det hele tatt et spennende sideblikk på fremveksten av medisinsk forskning, offentlig helsepolitikk og legestanden i 1800-tallets siste del. Og på slutten av boken knyttes de medisinhistoriske og samfunnshistoriske trådene, til dels på finurlig vis. … Litterært røper Godøy en fin evne til å hente ut det sceniske potensialet i kildene. Skildringen er så levende at man formelig kjenner lukten av puss og forråtnelse. … Jeg kommer uansett ikke til å glemme bildene av ofrene for Guds mest grusomme påfunn mot menneskeheten som Godøy har plantet i meg med sitt innlevende språk. » Ivo de Figueiredo, Morgenbladet   
   Sunnmørsposten 10.12.2014

  
Anmeldelse i Vårt Land 08.12.2014                   Anmeldelse i Aftenposten 23.11.2014


Godøys essay i Klassekampen 08.11.2014


   A-magasinet 31.10.2014


        

  Anmeldelse i Klassekampen 04.10.14                  Anmeldelse i Dagsavisen 4.10.14

                 
   Anmeldelse i Dagen 25.09.2014                            Anmeldelse i Morgenbladet 26.09.2014

  Firda, 16.09.14


VG 14.09.2014B.T. 13.09.2014

Andre bøker av samme forfatter
Bjørn Godøy
Kjærlighet og forræderi i skyggen av første verdenskrig
Bjørn Godøy
Nordmenn i kong Leopolds Kongo

Bjørn Godøy er cand. philol. i historie.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere