ISBN: 9788230400920
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Innb.
  

Knut Stene-Johansen

Nødinnganger. Studier i Asger Jorn

Essay
Asger Jorn (1914-1973) er kanskje den viktigste nordiske billedkunstneren siden Edvard Munch.  Knut Stene-Johansen presenterer hans livsverk i en bok som er rikt illustrert med danskens fantastiske bilder.
Asger Jorn (1914—1973) var en av Nordens største billedkunstnere. Hans liv var preget av en omflakkende tilværelse og en ustoppelig skaperevne.

Jorn appellerer i stigende grad til kunstnere så vel som kunstinteresserte i våre dager. Hans kunst fremstår som en invitasjon til å tenke og tale annerledes, om kunsten, om livet og om fellesskapet. Med en usvikelig tro på maleriets fiksjonskarakter fremstår Jorns bilder som nødinnganger, veier til erkjennelse, refleksjon og glede.

For mange er Jorns navn først og fremst forbundet med etableringen av den fargerike, livsbejaende europeiske kunstnerbevegelsen Cobra, og senere med avantgarde-bevegelsen Den Situasjonistiske Internasjonale.

Nødinnganger – Studier i Asger Jorn er den første norske, systematiske presentasjonen av Asger Jorn i bokform. Boken er rikt illustrert med Jorns fantastiske bilder, og inkluderer noen av hans hovedverk. Ved siden av betydningsfulle og kanoniserte malerier legges det også stor vekt på Jorns grafikk. At Asger Jorn også var dypt inspirert av Edvard Munch – ved siden av malere som Klee, Miró, Kandinsky, Picasso og Ensor – kommer til uttrykk i flere av bildene.
Asger Jorn var også forfatter av en lang rekke utgivelser, hvor noen er regelrette kunstverk i seg selv, mens andre bøker har store vitenskapelige ambisjoner og er fulle av sprelske, visjonære tanker.  Den største satsningen var en bokserie med 32 store bind om nordisk folkekunst gjennom 10 000 år. Av ulike grunner er kun deler av dette verket realisert, blant annet en storslagen bok om norske stavkirker.

Med sitt tidvis Jorninspirerte språk og ulike eksperimentelle og essayistiske grep søker Nødinnganger – Studier i Asger Jorn å forstå Jorns mangfoldige, spektakulære og tankemettede univers på dets egne premisser. Det innebærer å lese Jorn opp mot Jorn: ta fatt i underliggende litterære strømninger, ord og begreper, og bevisst la bildene tale dem imot.

Boken er en hyllest til Asger Jorn, en modernist som aldri angret seg.

PRESSE
«Nødinnganger er blitt en utgivelse som etterlater leseren full av beundring overfor det uendelig rike universet til Asger Jorn, en mann som definerte kunsten som en livsform og en måte å tenke på.»
Kåre Bulie, D2

«Knut Stene-Johansen er en nådens formidler av fortellinger og refleksjoner i kjølvannet av Jorn, uten at han på noe vis tapper sitt professorale verv for tillit. Jorn står fram i hele sin ville og ustanselig «vandrende» bredde. … Knut Stene-Johansen «åpner» dette intense malerlivet for oss. Som i seg selv - det ligger i sakens natur - ikke vil la seg systematisere. Visst er det stringens her, Stene-Johansen søker de store linjene uten å glemme de små, og ikke minst omvendt. Men viktigst: Han viser sin lidenskap, en entusiasme vi sjelden finner i såkalte «kunstbøker». Og han liker overraskelsen. Sånn sett er han på parti med Jorn.»
Olav Egil Aune, Vårt Land

Anmeldelse i Billedkunst 03.2014


  D2 16.05.2014


 Olav Egil Aunes anmeldelse i Vårt Land 15.04.2014

Harald Flor i Kunst Pluss 05.2014
Last ned pdf-fil her >>

Andre bøker av samme forfatter
Knut Stene-Johansen
Dette er boka som kan gjøre Paris-turen magisk!
Knut Stene-Johansen
Cyrano, Don Juan, Casanova, Valmont, Sade
Knut Stene-Johansen
En kulturhistorie

Stene-Johansen, Eliassen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet
Eliassen, Stene-Johansen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet
Knut Stene-Johansen
Casanova, Cyrano, Valmont, Don Juan

Knut Stene-Johansen
Unik samling essayer i dialog med Roland Barthes

Knut Stene-Johansen er dr. philos., professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren

Lanseringsfest for Nødinnganger: En studie i Asger Jorn


Åpent arrangement på Blindern fredag 28.3.kl 15.00

Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere