ISBN: 9788230401002
Status: I salg
Utgivelsesår: 2014
Innbinding: Hft.
  

Unn Irene Aasdalen

Den gjenfødte Eros

Nyplatonske kjærlighetsteorier i den italienske renessansen
 

Da Marsilio Ficino i verket De amore (1469) gjendiktet Platons Symposion og lot fem samtidige tale ved en ny bankett til ære for Eros, gjenoppvekket han to store døde tradisjoner. På den ene side den platonske kjærlighetsfilosofien, som hadde ligget i dvale siden senantikken, og på den andre side den florentinske genre for filosofiske kommentarer til kjærlighetsdiktning, som hadde blomstret omkring 1300 med Dante Alighieri og Guido Cavalcanti.

I denne boka ser Unn Irene Aasdalen på tilblivelsen av en av den italienske renessansens sterkeste litterære genre, de nyplatonske trattati d’amore, kjærlighetstraktatene. Hun legger avgjørende vekt på Ficinos De amore som opprinnelsesverket til genren og analyserer videre drivkreftene i den filosofiske og litterære diskusjonen rundt tekstene til sentrale aktører i den nyplatonske renessansen: Giovanni Pico della Mirandola, Pietro Bembo, Baldassare Castiglione, Leone Ebreo og Tullia d’Aragona. 


PRESSE
 «Aasdalens bok gir et fint innblikk i problemstillinger som kan fremstå som konstruerte, men som mennesket ikke kan fri seg fra. Vi blir aldri ferdige med kjærlighetens paradoks. Ingenting gjør oss mer fri, mer til slaver, mer fortvilet nedbrutte og mer himmelstormende lykkelige. Kjærligheten er straff og velsignelse. Men er den drivkraften i universet? Eller er begjæret en tung lenke til livets tredemølle? Mysterium tremendum et fascinans.»
Jon Rognlien, DagbladetDagbladet 03.03.2014

Unn Irene Aasdalen er filosofihistoriker og rektor ved Nansenskolen
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere