ISBN: 9788243007604
Status: I salg
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Innb.
  

Noralv Pedersen

Når far treng meg

Ei forteljing om pårørande i norsk eldreomsorg
Nær og klok skildring av livet som småbarnsfar og son til ein pleietrengande

Noralv Pedersen er 33 år og ventar sitt andre born. Ein dag får far hans eit hjerneslag og blir sterkt pleietrengande. Pedersen hamnar brått i ei dobbel tidsklemme. På den eine sida skal han handtera livet som journalist og småbarnsfar i byen, og samstundes ønskjer han å hjelpa faren og avlasta mora, som bur i heimbygda to og ein halv time unna.

Mange er i same situasjon som Noralv Pedersen. Dei vil gjerne gi meir omsorg, men maktar det ikkje av ulike grunnar. Likevel unnlèt gjerne politikarane å snakka om den krevjande rolla dei pårørande har i det norske helsevesenet. Familie, vener og frivillige har lenge utgjort ein vesentleg del av den totale omsorga for eldre og pleietrengande i Norge. Men i dag er denne innsatsen under press.

Korleis skal politikarane leggja til rette for at pårørande kan yta viktig omsorg for eldre? Og kva må pårørande sjølve vera villige til å forsaka for å gi ein pleietrengande mor eller far ein så verdig alderdom som mogleg?


PRESSE
«Kan helsetjenesten bidra? Vi kan slutte med å holde pårørende utenfor og kanskje også stille krav til dem. Og vi kan be våre middelaldrende pasienter lese denne boken – tidsnok.» P. Gulbrandsen, Tidsskrift for Den norske legeforening.

         
  Kronikk i Dagbladet 01.10.2013           Anmeldelse i Stavanger Aftenblad 02.09.2013.

         
    Nationen, 10.07.2013                                  Dagen, 16.07.2013

    

  Noralv Pedersens kronikk i VG 13.06 og Jonas Gahr Støres tilsvar i VG 14.06.2013.

  Svar til Støre 25.06.2013.

Oppslag om boka i Firda, 3. juli
Oppslag om boka i Firda, 3. juli

Andre bøker av samme forfatter
Noralv Pedersen
Ein dokumentar om norsk fredspolitikk

Noralv Pedersen er Cand.polit og har vore journalist i NRK sidan 2003.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere