ISBN: 9788230401033
Status: I salg
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Hft.
  

Halvor Fjermeros

Med lik i lasten

Operasjon Asfalt – de sovjetiske massegravenes skjebne i Norge
Den ukjente historien om oppgravingen av levninger etter 8000 sovjetiske krigsfanger i etterkrigstiden.
I 1951 ble det iverksatt en gigantisk oppgraving og flytting av mange tusen sovjetiske krigsfangelevninger som lå begravd langs norskekysten. Sovjetiske krigsfanger som hadde stupt i tusentall under tysk okkupasjon, ble liggende der de lå gravlagt ved krigens slutt.

Sommeren 1951 ble plutselig en hasteplan for krigsgravene vedtatt. Den ble døpt «Operasjon Asfalt» og tok mål av seg til å grave opp og flytte rundt 8000 krigsfangelik i løpet av noen hektiske høstmåneder. Motstanden mot denne oppgravingen var til dels sterk i lokalsamfunn og byer der det foregikk.

I arbeidet med denne boka har Halvor Fjermeros møtt tidsvitner som levde nær krigsfangene under krigen og siden observerte oppgravingen i 1951. Han har møtt folk som ble hyret inn for å grave opp og begrave likrestene, mennesker som deltok i protestaksjonene den gang og ikke minst sjøfolk som var mannskap om bord på skipene som fraktet lik.

Historien om denne hemmelige, militærlignende operasjonen er et av etterkrigstidas mest ukjente kapitler.

PRESSE
    
Anmeldelse i Dag og Tid 14.06.2013                Anmeldelse i Fedrelandsvennen 25.06.2013

«Fjermeros skildrer denne enestående brutale operasjonen, gjennom studier av kjente og ukjente kilder og med stor innsikt i miljøene Operasjon Asfalt foregikk i. Dette er dyktig gjort, godt skrevet, men også svært sterk lesning. … Fjermeros setter krigsfangene inn både i krigshistorien, i lokalhistorien og i den kalde krigens historie.»
May-Brith Ohman Nielsen, terningkast 5, Fædrelandsvennen

« Fjermeros følgjer desse transportskipa dag for dag under aksjonen, han har intervjua tidsvitne, han har gått inn i arkivmaterialet, lese avisoppslag, studert etterretningsrapportar og den diplomatiske notevekslinga mellom norske og sovjetiske styresmakter, i det heile teke, det er eit svært grundig, detaljert og påliteleg arbeid som er gjort i denne studien over eit nokså ukjent kapittel i nyare norsk historie. Han plasserer i tillegg Operasjon Asfalt i eit storpolitisk perspektiv med kald krig, kommunistfrykt og gjensidig mistillit mellom Aust og Vest. Fjermeros’ arbeid er også eit viktig bidrag i arbeidet med å skaffe ei fullstendig oversikt over lagnaden til krigsfangane på norsk jord.»
Oddmund Hagen, Dag og TidHalvor Fjermeros er journalist og forfatter.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere