ISBN: 9788230400739
Status: I salg
Utgivelsesår: 2013
Innbinding: Hft.
  

Bente Gullveig Alver, Teemu Sakari Ryymin, Tove Ingebjørg Fjell

Vitenskap og varme hender

Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag
Forholdet mellom vitenskapelig og alternativ medisin skaper kontrovers. Selv om folkelige behandlere som Snåsamannen blir møtt med skepsis fra vitenskapelig hold, tyr mange til alternative terapier.


I spørsmål om helse, sykdom og død har menneskene alltid brukt tilgjengelige ressurser og strategier ut fra egne kulturelle og historiske forutsetninger. I denne boken diskuteres folks valg på den medisinske markedsplassen fra 1800-tallet til i dag. Kunnskap om samspillet mellom sektorene på markedsplassen åpner for nye forståelser av det som skjer i dagens helsesystem.

Kulturforsker Bente Gullveig Alver (AHKR, Universitetet i Bergen) har arbeidet med folkelig forestillingsverden og rituelt liv.

Kulturforsker Tove Ingebjørg Fjell (AHKR, Universitetet i Bergen) har arbeidet med fødsel, barnløshet, vaksinering og donasjon av genetisk materiale.

Historiker Teemu Ryymin (Uni Rokkansenteret) har i tillegg til helse- og medisinhistorie arbeidet med minoritetshistorie og historisk teori.

PRESSE
«Når tre dyktige historikere kaster seg over medisinhistorien, blir resultatet noe utenom det vanlige.
…Boken gir et riss av den kulturvitenskapelige utforskningen av folkemedisin og alternativ medisin. Dreier det seg bare om kvakksalveri og bedrag, eller lar det seg gjøre å forstå de hjelpetrengendes «overtroiske» og «irrasjonelle» behov?
Alver og hennes medarbeidere viser hvordan den medisinske markedsplassen har utviklet seg i sammenheng med bredere sosiale og kulturelle endringer. Hva får folk til å benytte seg av selvhjelp og folkemedisin i et samfunn hvor det statssanksjonerte og autoriserte helsetilbudet i prinsippet er tilgjengelig for alle? Hvorfor er helsearbeidere selv de største forbrukere av alternative medisinske tjenester?
… Ingen bør blande seg inn i helsedebatten uten kjennskap til de aktuelle problemenes og konfliktenes forhistorie. Denne [boken] er obligatorisk lesning for alle som vil mene noe om slike saker. »
Trond Berg Eriksen, Aftenposten

    Trond Berg Eriksens anmeldelse i Aftenposten 26.05.2013

«Det gjennomgående historiske og kulturhistoriske perspektivet gjør denne boka særdeles god. For eksempel trekkes det fram innsiktsfulle perspektiver på de individualistiske strømningene, forbrukersamfunnet og potensialet for selvdyrkelse i det seinmoderne, og det stilles spørsmålstegn ved om også disse er drevet av kollektivistisk streben og ønsket om å tilhøre et fellesskap.

Dessuten er grepet med å kalle helsefeltet ‘den medisinske markedsplassen’ noe som dirigerer perspektivet i en retning vi kanskje ikke er vant til å tenke, spesielt om offentlige helse- og omsorgstjenester.»
Ingrid Jahren Scudder, Sykepleien


Andre bøker av samme forfatter
Bente Gullveig Alver
En uvanlig bok om et uvanlig liv
Bente Gullveig Alver
Erstattet av ny utgave.
Bente Gullveig Alver
Magi i hekseforfølgelsernes tid


Bente Gullveig Alver er professor i folkloristikk ved Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren

Teemu Sakari Ryymin er dr.art. i historie og forsker i ved Uni Rokkansenteret i Bergen.
Les mer om forfatteren

Tove Ingebjørg Fjell er professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere