ISBN: 9788243001466
Status: I salg
Utgivelsesår: 1999
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Ibsens Keiser og Galilæer

En løpende kommentar
Man ynder idag å se Ibsen i tråd med den ateisme og sosiale realisme som brøt igjennom i annen halvdel av forrige århundre. Egil A. Wyller ser derimot Ibsen i tråd med den store henologiske åndstradisjon i vestens kulturliv.
I denne kommentaren vier Egil A. Wyller seg Ibsens hovedverk, dobbeltdramaet Keiser og Galilæer I-II. Ibsens verk bygger seg presist inn i det senantikke tidehverv og den østlig-bysantinske verden. Handlingen er lagt til det 4. århundre e. Kr., tiden for Kirkens konsolidering som historieskapende organisasjon (kirkemøtet i Nikea), og omhandler det dristige frafall fra kirke og kristentro som keiser Julian kortvarig gjennomførte. Ibsen har heri sett en parallel til de åndsbrytninger som omgav ham i det 19. århundre, og det gir det historiske verk en egen eksistensiell nerve.
Wyllers kommentar gir historiske realopplysninger fra både antikken og Ibsens egen tid. Kommentaren, som løper langs teksten, scene for scene, og belyser den både estetisk og faktuelt, kan med fordel leses før man gir seg i kast med selve verket.

Keiser og Galilæer har vært et neglisjert verk, men åpner etter Wyllers vurdering for en tolkning av hele Ibsens forfatterskap i metafysisk og religiøs retning.


Dette er fjortende bind i en serie henologiske skrifter av professor dr.philos. Egil A. Wyller. Serien presenterer ved studier, oversettelser og debattinnlegg trekk ved den gresk-platonske og den jødisk-kristne åndstradisjon, dens visdom og innsikt, fra antikken til vår tid.

Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Fra Brand til Når vi døde vågner
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere