ISBN: 9788230400852
Status: I salg
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Innb.
  

Hilde Gunn Slottemo

Skedsmo

En historie om samhold og splittelse
Historien om Skedsmo kommune slik den aldri er fortalt før! 
Skedsmo har alltid vært et kommunikasjonsknutepunkt. Et sted der elveløp, veier og jernbanelinjer krysser hverandre og byens storgate leder til landets eldste flyplass. Dette har gjort Skedsmo til en kommune i stadig endring og til et sted hvor mange mennesker til enhver tid er på gjennomreise. Men hva er det som binder kommunen sammen og gir skedsmosokningene en felles identitet?

Hilde Gunn Slottemo forteller historien om Skedsmo kommune på en ny og annerledes måte i dette verket. Hvordan så Skedsmo ut i 1850? Og hvorfor ser kommunen ut som den gjør i dag? Hvilke saker har splittet kommunen, og hva
er det som knytter innbyggerne sammen?

Denne boka gir et fargerikt bilde av en region i stor utvikling. Her møter vi engasjerende enkeltskjebner, arbeidsliv i endring og lokalpolitikk. Slottemo har blikket på både store og små arenaer, og skaper levende portretter av skedsmosokninger – før og nå.

«Denne boka handler om så forskjellige ting som oversvømmelser og okkupasjonstid, veibygging og vannverk, tannhelse og togtrafikk, tømmer og transport, inn- og utvandring, kommunedeling og kommunesamling, fattigdom og velferd, helse og hygiene, busser, biler og båter, fritid og fornøyelser, flyhistorie og flytting. Med andre ord er det et mangfold av temaer, alle plassert innenfor rammen av en kronologisk hovedstruktur.»
 

PRESSE
« ..denne boka (er) en riktig perle. Ikke bare er den usedvanlig godt skrevet, den imponerer nesten like mye ved et engasjement og en innsikt vi skulle tro ikke var mulig at en nord-trønder som nesten aldri tidligere har vært i kommunen kunne ha. Her er det virkelig gjort grundig research.

Slottemo har et svært bevisst forhold til fortellermåte. I denne boka har hun valgt en helt særegen og relativt subjektiv måte å skildre historien på. Ikke bare er hun sjøl til stede i fortellingen om Skedsmo, men hun bringer også inn fiktive mennesker. Sistnevnte er sjølsagt bygget på grundige analyser av så vel skriftlig som muntlig dokumentasjon, men det er likevel både originalt og temmelig banebrytende. Som Slottemo skriver i innledningen: «Kommunehistorias største problem har vært at den har ridd mange hester på en gang. Bøkene har skullet tjene flere funksjoner: en oppslagsfunksjon, en lesebok- eller fortellerfunksjon og en vitenskapelig, analytisk funksjon. Disse tre funksjonene har ikke alltid vært like enkle å balansere mot hverandre.» I boka klarer forfatteren denne balansekunsten helt glimrende. Det samme gjør hun når det gjelder balansen mellom de tre viktige områdene som Skedsmo kommune består av, nemlig Strømmen, Lillestrøm og resten. Alle får sitt. ...

Noen har nevnt at dette kan være ei bok for flere enn de som bor i kommunen i dag, eller bodde der i går. Dette er jeg helt enig i.» Jan-Erik Østlie, Aktuell.noPRESSE
 «Slottemo fører ein god penn, med korte og klare setningar. Ho skyr klisjear, og har i det heile lagt vinn på friske, tankevekkande og ganske dristige formuleringar innimellom. Det er tydeleg at ho har arbeidd mykje med språket … Det skin gjennom frå fyrste stund at Slottemo vil prøva ut ein ny måte å forstå og skriva lokal-/regionalhistorie på.» Lars Gaute Jøssang i Heimen, bind 50, 2013
 
 

Hilde Gunn Slottemo er historiker og har jobbet med arbeidshistorie og arbeidsliv.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere