ISBN: 9788243001442
Status: I salg
Utgivelsesår: 1999
Innbinding: Innb.
  

Egil A. Wyller

Et enhetssyn på Ibsen

Fra Brand til Når vi døde vågner
Man ynder idag å se Ibsen i tråd med den ateisme og sosiale realisme som brøt igjennom i annen halvdel av forrige århundre. Egil A Wyller ser derimot Ibsen i tråd med den store henologiske åndstradisjon i vestens kulturliv, og i nærkontakt med Henrik Wergeland og Søren Kierkegaard.
Man ynder idag å se Ibsen i tråd med den ateisme og sosiale realisme som brøt igjennom i annen halvdel av forrige århundre – i forbindelse med den positivistiske fremskrittstro og Nietzsches «Gud er død»-forkynnelse. Egil A Wyller ser derimot Ibsen i tråd med den store henologiske åndstradisjon i vestens kulturliv, og i nærkontakt med Henrik Wergeland og Søren Kierkegaard. Særlig oppmerksomhet vies verkene Brand, Peer Gynt, Keiser og Galilæer, Rosmersholm og Når vi døde vågner. Bidrag er tatt med om Gjengangere (ved Arnulf Øverland), Villanden (ved Anders Wyller) og John Gabriel Borkman (ved Fredrik Ramm). Et gjennomgangsmotiv er den bibelske skikkelse «kjeruben».

I dette verks brytninger mellom (kristen) Tro og (platonsk) Tanke er en enhet tilkjennegitt, som hele Ibsens forfatterskap lar seg perspektivere ut ifra.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Egil A. Wyller
Åndsbrytning i senantikken
Egil A. Wyller
Navnet Jesus
Egil A. Wyller
Etiske kraftkilder

Egil A. Wyller
Diktningens tale
Egil A. Wyller
Cusanus og latinsk middelalder
Egil A. Wyller
Henologi vs. Heidegger

Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv I
Egil A. Wyller
En løpende kommentar

Egil A. Wyller
Politiske erfaringer og innspill
Egil A. Wyller
Den kristnede greske tanke

Egil A. Wyller
Moderne eurupeisk åndsliv
Egil A. Wyller
Grunnvisjonen og det Skjønne
Egil A. Wyller
Det Gode og det Ene

Egil A. Wyller
Salomos høysang, gjendiktet og åndshistorisk belyst
Egil A. Wyller
Klassisk gresk åndsliv II
Egil A. Wyller
Egil A.Wyllers 20 binds henologi-serie

Egil A. Wyller
Har historien noen mening?

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere