ISBN: 9788230400876
Status: I salg
Utgivelsesår: 2012
Innbinding: Hft.
  

Norwegian Riots 1750–1850

The story of the riots are an important part of our political history. This book analyzes the tax riots and hunger riots from 1750 until Marcus Thrane was imprisoned in1851. Each of the riots is a keyhole into the society's power structure in the current period.
Freedom of assembly is a prerequisite for freedom of speech. But freedom of assembly was not a constitutional right before mid 1800's. Although people took courage, defied the penal jail with hard labor, and showed that they were many who were behind the protests. 

Click here for info on Rights
Knut Dørum, Hilde Sandvik

Opptøyer i Norge 1750–1850

Historien om opptøyene er en viktig del av vår politiske historie. Denne boka analyserer skatteopptøyer og hungersopptøyer fra eneveldets tid fram til Marcus Thrane ble fengslet i 1851. Hvert av opptøyene er et kikkhull inn i samfunnets maktforhold i den aktuelle perioden.

Forsamlingsfrihet er en forutsetning for ytringsfrihet. Men forsamlingsfrihet ble ikke grunnlovsfestet i 1814. Det gamle lovverket fra eneveldets dager ble beholdt fram til midten av 1800-tallet. Likevel – både under eneveldet og senere – tok folk mot til seg, trosset straffebud om tukthus og straffarbeid, og viste at de var mange som sto bak protestene. Men hvorfor gikk misnøye over til samlet motstand? Og hvordan oppsto et felles fundament når det var forbudt å samle folk med budstikke og løpesedler?

Opptøyer i Norge 1750–1850 handler om et klassisk tema i historieforskningen; her med vekt på aktørene selv, kommunikasjon og aksjonsformer –  før, under og etter opptøyene.

Bidragsyterne er foruten redaktørene: Ingrid Fiskaa, Marthe Glad Munch-Møller, Amund Pedersen, Sonja Serina Finstad Johansson, Margit Løyland, Sigurd Sande, Thomas Ewen Daltveit Slettebø og Nils Olav Østrem. Hele innholdsfortegnelsen kan lastes ned til venstre på denne siden.


PRESSE
 
MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag
Innholdsfortegnelse
Andre bøker av samme forfatter
Hilde Sandvik
En studie av folkelig deltakelse

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder.
Les mer om forfatteren

Hilde Sandvik er historiker ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere