ISBN: 9788243004757
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Innb.

ANDRE UTGAVER:
Vikings at war
Innb. (2016)
  

Vikings at war

Wherever the Viking ships sailed, they left enormous suffering in their wake. But through these meetings of cultures, European and Nordic societies were also transformed.

Never before have the art of war, and the weapons and raids of the Viking era, been presented together in one book. This book displays the offensive and defensive warfare techniques of the Vikings and their weapon technology, military traditions and tactics. The reader is taken on a journey through the campaigns that brought the Vikings to the far east, to Africa, the ice cold north and to the Native Americans in the West.

The book presents the most important military events from the defeat of the Anglo-Saxon kingdoms in England until the establishment of the Russian empire and the plundering in North Africa and Italy.

Through detailed reconstructions, illustrations, maps and photographs, the book provides a vivid insight into one of the most exciting epochs of European history.Click here for info on Rights
Kim Hjardar, Vegard Vike

Vikinger i krig

«En førsteklasses formidling av vikingenes verden som forener tiltalende form med faglig tyngde.»
Ulf Andenæs, Aftenposten
Vikingenes herjinger forente de spanske kongedømmene og stanset Karl den store og frankernes fremrykning i Europa. Overalt der vikingskipene ferdes fulgte enorme lidelser i deres kjølvann, men i møtet mellom kulturene forandres både de europeiske og nordiske samfunnene.

Aldri før har vikingtidens krigskunst, våpen og tokter blitt presentert samlet. Denne boken viser frem vikingenes offensive og defensive krigføring, deres våpenteknologi, militære tradisjon og taktikk. Underveis tas leseren med på de omfattende plyndrings- og erobringskampanjene som brakte vikingene helt til de muslimske rikene rundt Kaspihavet i øst, til Bagdad og Jerusalem i sør, til dagens Russland i nord og til indianerne i Amerika i vest.

Gjennom detaljerte rekonstruksjoner, illustrasjoner, kart og foto gir Vikinger i krig et levende innblikk i en av de mest spennende epoker i Europas historie.

Sagaprisen 2012
Kim Hjardar og Vegard Vike er tildelt utmerkelsen Sagaprisen for sin bok om de krigerske vikingene. Den nyinnstiftede prisen ble utdelt 2. juni under Sagafestivalen i Tønsberg, en litteraturfestival som arrangeres samtidig med Middelalderfestivalen på Slottsfjellet. Vi gratulerer!
PRESSE
  «På maktens trone», Dagsavisen 17.10.2014


«Vikinger i krig setter et kritisk lys på alle de historier vi har fått servert om vikinger og vikingetiden. Med solide referanser og forskning til grunn får leseren et langt mer balansert bilde av denne voldomme perioden i Norges historie. … Boken er et vell av underholdende og opplysende informasjon. »
Tommy Leonhardsen, Trønderavisa, Terningkast 6.

“Boken om de krigerske vikingene er usedvanlig lekker. Kim Hjardars og Vegard Vikes bok kan matche både som konfirmasjonsgave og som pensumbok. Fokus er vikingens militære historie, men boken framstår som bred gjennom den omfangsrike presentasjonen av vikingtidens krigskunst, våpenteknologi og taktikk og en utstrakt bruk av mange illustrasjoner og kart. […]
Det er rett og slett fascinerende – og usedvanlig godt dokumentert med kilder, stoff i rammer og rekonstruksjoner sammen med Anders Kvåle Rues tegninger, iblant i storslått panoramaformat”
Guri Hjeltnes, VG - terningkast 5.

"Sett utenfra er vikingetiden den mest spennende del av nordmenns historie - her verdsatt med en spennende bok. En førsteklasses formidling av vikingenes verden, som forener tiltalende form med faglig tyngde".  
Ulf Andenæs, Aftenposten

"Et omfattende og solid verk med massevis av gode illustrasjoner av mange slag, men samtidig er det en nøktern bok som peker på at fremdeles er det mye vi ikke vet. Her finner vi de lange linjer og de store avstander, men også fornøyelige historier."
Bjarte Botnen, Vårt Land.
 
"En våt drøm for alle hobbyhistorikarar.
Vikingtida er eit nesten populistisk temaval, med den tvers gjennom actionfylte handlinga. Vikinger i krig utnyttar dette maksimalt, og blir ein våt draum for alle hobbyhistorikarar. Boka gjev eit spennande og originalt «Technicolor-preg» til historia, på grunn av alle dei grafiske illustrasjonane. ...  Dersom du lurer på korleis vikingane slost, så kan du sjå teikningar av hirden som omkretsar og beskyttar kongen i eit slag, og ei fylking som står i skjoldborg for å ta imot eit pilregn, og eit snitt gjennom fylkinga, der skjoldmenn står fyrst, deretter kjem sverd-, øks- og spydangriparar, og lengst bak menn med kastevåpen og pil og boge. Det er minst hundre slike realistiske og tankevekkande illustrasjonar i boka. Alle bøker blir skrivne med ein implisitt lesar for auga, og i dette tilfellet viste eg meg å realisera akkurat den leseopplevinga forfattarane ville gje. Det er eit sikkert teikn på ei god sakprosabok når eg byrjar å sakna ein grundigare omtale av X, og så blar eg om, og der står det plutseleg masse om X. Vikinger i krig gav meg ei kjensle av at forfattarane har full kontroll over kunnskapsbehova mine"
Lars Nyre, Forskerforum
  

Andre bøker av samme forfatter
Kim Hjardar
Det tredje rikets historie fra maktovertakelse til Hitlers fall.
Kim Hjardar
Endelig nytt opplag på lager!
Hjardar, Vike
Bestselger: endelig på engelsk!

Hjardar, Vike
Bestselger: endelig på engelsk!

Kim Hjardar er historiker og historieformidler.
Les mer om forfatteren

Vegard Vike er arkeologisk konservator ved Historisk Museum.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere