ISBN: 9788243006225
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Erling Folkvord

Vår korrupte hovedstad

«Folkets fortjenestemedalje til Folkvord nå!»  Dagbladet

Denne boka er eit djupdykk ned i ein ukultur, der maktelite og rikfolk i Oslo tar seg til rette, medan fellesskapen betaler. Som folkevalt har Erling Folkvord fått kjennskap til fleire tilfelle av korrupsjon. Her presenterer han ei rad eksempel, der namngitte politikarar på kommunalt toppnivå har gitt næringsdrivande fordelar på måtar som til tider ligg godt over grensa til det ulovlege.

Enkelte av dei har berre fått "mindre" kontraktar på ulovleg vis. Dei som har hatt størst hell i rådhuset, har derimot på få år og heilt ustraffa kunna innkassere det fleirdobbelte av utbyttet etter NOKAS-ranet.


“Gjennom drygt 20 år i Oslo bystyre og fire år på Stortinget har eg møtt både korrupsjonsoffer og korrupte på nært hald. Samtalar med personar frå den siste gruppa har lært meg ein del om korleis dei opererer. Utan gode hjelparar kan ikkje den korrupte gjere stor skade. Ho eller han er avhengig av hjelp frå innsida, anten hjelparane er i eit styre, i ein etat, på politihuset eller i rådhuset.” (Frå boka)

PRESSE
«Kommunestyreveteran fra ytre venstre, Erling Folkvord, vekker berettiget oppsikt med sin nye bok om betenkeligheter i forvaltningen av Oslo. Hvis hans framstilinger av saksforholdene er adekvate, bør det få konsekvenser både for udugelige politikere, grådige spekulanter og en stilltiende majoritet.   
Men er det hold i påstandene? Etter å ha lest boka, finner jeg ingenting som tyder på noe annet — uansett om det ropes opp om forføyninger og injurier. Det er flott hvis de som føler seg rammet tar til motmæle slik at sakene kan bli fullt belyst.
...
En gjennomgangsfigur hos Folkvord er «folk som bryr seg». Han mener at disse skal få bedre innsyn og at det er den beste garantien mot korrupsjon. Det har han helt rett i. Folk som bryr seg er naturlig nok brysomme, men demokratiet er sjanseløst uten. Folkets fortjenestemedalje til Folkvord nå!»
Jon Rognlien, Dagbladet
Andre bøker av samme forfatter
Erling Folkvord
Byrådet, spekulanten og torpedoen

Erling Folkvord tidligare stortingsrepresentant og mangeårig bystyremedlem i Oslo for partia RV og Rødt.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere