ISBN: 9788230400708
Status: I salg
Utgivelsesår: 2011
Innbinding:
  

Honour, law and religion in Norway through a thousand years

The debate on the Muhammed caricatures arouse a new understanding of the concepts of honour and religion in today’s society. The law, the religion and the concept of honour are ways to create and to justify social norms. In Norway today the law is indisputable superior to religion and honour. In the global perspective however, things do often seem different. In other cultural traditions the concept of honour and religion can be as important as the law. Religion and honour were fundamental in the western cultural tradition as well up to the seventeenth century. The historic perspective is crucial when we talk about understanding why the concepts of honour are so different in the western part of the world from more traditional societys in for example The Middle East.Click here for info on Rights
Arnved Nedkvitne

Ære, lov og religion

i Norge gjennom tusen år
En samlet historie om begrepene ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år. Basert på mange års forskning. Grunnforskningsbidrag.
Debatten rundt Muhammed-tegningene aktualiserte en annen forståelse av religion og ære enn den vi er vant til i Norge. Loven, religionen og æren er tre måter å skape og rettferdiggjøre sosiale normer på. I Norge er loven udiskutabelt overordnet. Det er ingen selvfølge i en global sammenheng, i andre kulturtradisjoner kan æren og religionen oppleves som like viktig eller viktigere. Disse verdiene var imidlertid grunnleggende også i vesteuropeisk kulturtradisjon helt opp til 1600-tallet.

Møter vi gjennom innvandrerne våre egne forfedre fra noen århundrer tilbake? Det historiske perspektivet er viktig dersom en ønsker å forstå og forklare hvorfor æresforestillingene i dag er så ulike i Vest-Europa på den ene siden og i mer tradisjonsbundne samfunn i for eksempel Midtøsten og Pakistan på den andre.

Dette er første framstiling av æren i et langtidsperspektiv i norsk så vel som internasjonal historieskrivingArnved Nedkvitne
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere