ISBN: 9788230400609
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Hft.
  

Geir Grothen, Connie Reksten

Kulturfagene

En innføring
Denne boken er en innføring i kulturstudier, og kunst og kulturformidling. Kombinasjonen av teoretiske artikler med innspill om formidling og økonomi, gjør den svært aktuell for dagens studenter. Forfatterne er alle høyt kvalifiserte innenfor sine fagfelt.
I dag blir kultur sett på både som et område med stort potensiale for økonomisk avkastning og som en sfære for menneskets indre vekst. Gjennom å koble praktiske eksempler, spesielt hentet fra musikk- og billedkunstfeltet, med relevant teori, gir denne boken både praktisk og teoretisk innføring i kulturfeltet.

Etter en gjennomgang av kunst- og kulturbegrepenes historie, blir sentrale kulturanalytiske begreper forklart. Videre analyseres både samtidens kunst- og kulturliv og den offentlig politikk og forvaltning som er rettet inn mot kultursektoren, herunder også kulturformidlingens funksjon.

Boken er skrevet for studenter innen kulturstudier på bachelornivå i praktisk rettede kulturstudier, men den gir også innsikt i mer teoretisk baserte grunnutdanninger i kulturanalyse og kulturvitenskap.

Mange studenter innen kulturfagene går etter utdanningen til en arbeidsdag preget av administrative oppdrag i privat eller offentlig kultursektor. Denne boken gir noen av innsiktene en behøver for å beherske en slik rolle.


Forfattere: Otto M. Christensen, Torild Wagle Christensen, Nils Gilje, Geir Grothen, Anne Svånaug Haugan, Sture Kvarv, Connie Reksten, Bente StøaGeir Grothen er høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark.
Les mer om forfatteren

Connie Reksten Connie Reksten er post doktor ved Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere