ISBN: 9788243005402
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Innb.
  

Vidar Lehmann

Blå beret, raud jord

Feltlege i FN-teneste
«en sterk memoarbok, med hjerteskjærende beskrivelser av råskap i krig. Lehmann er førstehåndsvitne med medisinsk bakgrunn, og det gjør fortellingen  hans brutalt konkret, men samtidig presis.» Bergens Tidende
«Et sterkt personlig vitnemål om krig og nær førti år i fredens tjeneste.»
– Odd Helge Olsen, President i Norges Veteranforbund for
Internasjonale Operasjoner



Meir enn 100 000 nordmenn har i etterkrigstida delteke i fredsbevarande utanlandsoppdrag. For mange var dette eit høgdepunkt i livet, for andre er det blitt ei tung bør.

I denne boka skildrar ein av våre mest røynde veteranar livet i felten, frå Bagdad via Gaza og Libanon til Sarajevo. Vidar Lehmann har vore lege og offiser i fredsbevarande FN-styrkar i fleire periodar sidan 1960-åra.

Lesaren får eit levande innblikk i både kvardag og dramatiske hendingar. Lehmann fortel til dømes om korleis det var å de-briefa dei nederlandske FN-soldatane som ikkje klarte å stansa massakren ved Srebrenica – og om korleis det var å jakta på kjernevåpen i ørkenen i Irak.

Boka har eigne kapittel om traume og seinskadar som har ramma mange veteranar. Her blir òg den såkalla Khiamrapporten offentleggjort for første gong. Lehmann skreiv denne rapporten etter å ha avdekt grov israelskstyrt tortur av fangar.

Men først av alt er denne boka eit sterkt forsvar for dei opphavlege ideane om kva FN skal vera.

PRESSE
«en sterk memoarbok, skrevet i et nøkternt  språk, med hjerteskjærende beskrivelser av råskap i krig. Lehmann er førstehåndsvitne med medisinsk bakgrunn, og det gjør fortellingen  hans brutalt konkret, men samtidig presis.» Bergens Tidende, 20.04.2010


Vidar Lehmann er lege og har fleire gonger vore engasjert i FN sine fredsbevarande operasjonar på Gaza og i Libanon.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere