ISBN: 9788243004566
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Innb.
  

The Freedom Fighter

My Father, the President of Chechnya

In this book, the son of the assassinated elected president, Aslan Maskhadov, gives a unique insight into the conflict between Russia and Chechnya. Father and son fought side by side against the Russian forces in the first Chechen war 1994-96, and won. Maskhadov was elected president in January 1997.

The victory was turned into tragedy when the Russians returned.  Following the start of the Second Chechen War in 1999 and the fall of Grozny in 2000, Maskhadov was leading the guerrilla resistance against the Russian army. Three years after the Russians took over as administrators in Chechnya, Maskhadov was killed in March 2005. In the meantime he had proclaimed a peace and requested Russia to stop the bloodshed.

The president’s story is told by his son. He describes the war in the Caucasian mountains, and provides a unique insight into the whole region and the nation’s struggle for independence. The book’s fundament is a personal voice and a great longing, but it is not just a one sided story. Many of the unknown aspects of the warfare are revealed for the very first time.

Aslan Maskhadov was not primarily a soldier; he was just defending his country against occupation. All his life he was concerned with negotiation. Before being murdered, Anzor’s father gave his son an assignment he has never forgotten: Inform the world about the genocide in Chechnya! This book is his strong depiction from within.

Anzor Maskhadov (b. 1975) participated in the first Chechen war. He has been given political asylum in Norway. Translated from Russian by Ivar Dale, edited by Per Anders Todal in cooperation with the author.

 

 

 

 Click here for info on Rights
Anzor Maskhadov

Frihetskjemperen

Min far, Tsjetsjenias president
En sterk beretning om Tsjetsjenia skrevet fra innsiden, av den folkevalgte presidenten Aslan Maskhadovs sønn. Aslan Maskhadov ble myrdet i 2005.

Denne boken gir et enestående innblikk konflikten mellom Russland og Tsjetjenia.

Side om side sloss far og sønn mot den russiske overmakten i den første tsjetjeniakrigen på 1990-tallet – og vant. Men snart ble seieren snudd til en nasjonal tragedie, da russerne vendte tilbake.

Aslan Maskhadov var ikke først og fremst soldat, han forsvarte landet sitt mot okkupasjonsmakten. Så lenge han levde, var han opptatt av forhandling. Ikke under noen omstendighet tillot han soldatene å fare hensynsløst fram. Og uansett hva motparten foretok seg, returnerte han krigsfanger til mødrene deres.

Sett gjennom sønnens øyne får vi historien om presidenten. Vi deltar i krig i de kaukasiske fjellene, men får også et unikt innblikk regionen i sin helhet og en nasjons kamp for selvstendighet. Boken er båret av en personlig stemme og et stort savn, men er ikke et enkelt partsinnlegg. Mange hittil ukjente sider av krigføringen legges fram for første gang.

Før han ble myrdet, ga faren Anzor en oppgave han aldri har glemt: Informer verden om folkemordet i Tsjetsjenia! Denne boken er hans sterke beretning fra innsiden.

MATERIELL, OMTALER OG ANMELDELSER
Høyoppløst omslag

Anzor Maskhadov er sønn av den folkevalgte tsjetjenske presidenten Aslan Maskhadov, som ble myrdet av russerne i 2005.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere