ISBN: 9788230400531
Status: I salg
Utgivelsesår: 2010
Innbinding: Innb.
  

Kirsten Alsaker Kjerland

Nordmenn i det koloniale Kenya

«stilen som veksler mellom personlige erfaringer, biografier og intensivkurs i kenyansk historie fungerer i bokens favør og gjør den lettlest og interessant.» Bjørn Gabrielsen, DN
Visste du at det bodde nordmenn i Kenya så lenge landet var britisk koloni, og at de første kjøpte opp jord i høylandet allerede i 1904? At en av de største gullgruvene i mellomkrigstidens Øst-Afrika var eid av nordmenn? Enn si at brødreparet Kopperud vant East African Safari Rally i 1958? 

I 1895 jobbet det en nordmann i den britiske koloniadministrasjonen, og på 1950-tallet hjalp nordmenn britene med å bekjempe frigjøringsbevegelsen i landet. 

Gjennom nærstudier av enkeltaktører kaster denne boka lys over en ukjent side av norsk utvandringshistorie. En rekke nordmenn formidlet sine inntrykk fra Kenya i artikler og bøker. Derfor visste mange norske bistandsfolk hva de gikk til midt på 1960-tallet, da Kenya ble et av de landene som Norge satset tyngst på. Møtene mellom kolonitidens nordmenn og bistandsfolkene medførte noen ganger spenninger; andre ganger endte de i ekteskap.

 

PRESSE
«Komplett! Det er mulig Kirsten Alsaker Kjerland har sett for seg at dette ikke bare vil være den første boken som tar for seg det norske miljøet i kolonitidens Kenya, men muligens også den siste. Og etter tjue års research er det neppe tvil om at hun besitter større kunnskap om emnet enn noen annen. Allikevel oppleves ikke dette utelukkende som en ekstremt nitidig bygdebok for fremtidig referanse. Den litt springende stilen som veksler mellom personlige erfaringer, biografier og intensivkurs i kenyansk historie fungerer i bokens favør og gjør den lettlest og interessant.»

Bjørn Gabrielsen
, Dagens Næringsliv.


«Jeg har sjelden sett antropologer skrive så godt på norsk som her, hvor fortellingen har fått forrang foran analysen. Kapitlene er like medrivende som det rike billedmaterialet er ubetalelig.»

Thomas Hylland Eriksen
i Morgenbladet om antologien Kolonitid (SAP 2009).
Andre bøker av samme forfatter
Kjerland, Rio
Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet

Kirsten Alsaker Kjerland er koordinator for forskningsprosjektet In the Wake of Colonianism.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere