ISBN: 9788243005068
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Innb.
  

Heinrich Christen

Okkupantens dagbok

Heinrich Christens dagbok fra Bergen og Trondheim 1941-1943
Sensasjonell tysk dagbok fra krigen i Norge, skrevet av lederen for den sivile del av den tyske okkupasjonsmakten på Vestlandet og i Trøndelag.
Denne nyoppdagede dagboken gir et levende og svært interessant bilde av den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Heinrich Christen var leder for den sivile del av den tyske okkupasjonsmakten på Vestlandet og i Trøndelag og sto direkte under Reichskommissar Terboven.
Fra sitt kontor overvåket Christen norsk næringsliv og befolkningen. Han forteller om Terboven-besøk og gir nye opplysninger om Måløyraidet og Telavågtragedien. Men dagboken formidler også en mengde private betroelser og inntrykk av folk og dagligliv i Norge under krigen.
Heinrich Christen var et følsomt menneske og en kjærlig familiefar – men han var også en overbevist nazist. Denne boken gir et velskrevet innblikk i hvordan de nazistiske okkupantene i Norge tenkte.
Boken er rikt illustrert med Christens egne bilder og andre fotografier fra viktige hendelser som omtales. Den inneholder også for- og etterord av Stein Ugelvik Larsen m.fl., korte biografiske oversikter over omtalte personer samt personregister.

PRESSE
"(Boken) gir interessante innblikk i hvordan de sivile okkupasjonsmyndigheter resonnerte" Terje Stemland, Aftenposten

Heinrich Christen var leder for den sivile del av den tyske okkupasjonsmakten under krigen, først på Vestlandet og så i Trøndelag.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere