ISBN: 9788230400333
Status: I salg
Utgivelsesår: 2009
Innbinding: Hft.
  

Liv Hausken

Medieestetikk

Studier i estetisk medieanalyse
Medieestetikk representerer et nytt og voksende fagfelt som bringer viktige tverrfaglige innsikter når det gjelder vår opplevelse av en stadig mer kompleks og mangfoldig mediehverdag.
 
Hva kan et røntgenbilde på brystet på en T-skjorte fortelle oss om blikk og bilder? Hvordan kan statiske bilder i en film skape inntrykk av rom? Hvilket syn på mennesker og kunnskap kommer til uttrykk i fjernsynsserier som CSI: Crime Scene Investigation? Og hvilke medieerfaringer spilles det på når værmeldingen formidles på Dagsrevyen?

Gjennom analyser av stillbildefilm, et T-skjortemotiv, en populær fjernsynsserie, en dokumentarfilm og en værmelding ser Liv Hausken på hvordan medienes uttrykksformer spiller en rolle for hva som formidles. Med dette ønsker hun å bidra til å utvikle en generell estetikk som tar høyde for den erfaringsmessige dimensjonen ved medieteknologier og formidlingsformer. Boken kan betraktes som et argument for en estetikk som ikke er definert ut fra bestemte trekk eller kvaliteter ved objektet, men som tar ideen om estetikk som historisk og kulturelt preget sansebasert erkjennelse på alvor.

Medieestetikk er et nytt og voksende fagfelt som bringer viktige, tverrfaglige innsikter når det gjelder vår opplevelse av en stadig mer kompleks og mangfoldig mediehverdag.

 


PRESSE
 

Liv Hausken  
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere