ISBN: 9788230400395
Status: I salg
Utgivelsesår: 2008
Innbinding: Hft.
  

Anne Scott Sørensen, Ole Martin Høystad, Erling Bjurstrøm, Halvard Vike

Nye kulturstudier

En innføring
Kulturstudier baserer seg på tanken om hvordan vi mennesker forstår oss selv. De kombinerer innsikter fra antropologi, sosiologi, litteraturvitenskap, filmteori og kjønnsteori for å undersøke kulturelle fenomener i moderne samfunn.
Tverrfaglige kulturstudier ble etablert i en rekke land i kjølvannet av opprettelsen av Centre for Contemporary Cultural Studies i Birmingham i 1964. Den nye disiplinen kom tidlig til de nordiske landene, der de første tverrfaglige kulturstudiene ble opprettet i 1970-årene.

Kulturstudier analyserer forholdet mellom teori og praksis, mellom tekster, materialitet og hverdagsliv, alt som tillegges betydning. Innsikter fra humanistiske og samfunnsvitenskaplige fag kombineres for å undersøke kulturelle fenomener i moderne samfunn.

Dette er det første introduksjonsverket som presenterer faget som en egen disiplin i Norden, skrevet av nordiske fagfolk.


Leseren får innblikk i:
* det komplekse kulturbegrepet og kulturstudiers humanistiske teorigrunnlag
* den sosiale og empiriske orienteringen etter britiske cultural studies
* den kritisk reflekterte diskursive praksisen etter fransk forbilde.
* sentrale temaer i nye kulturstudierPRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Ole Martin Høystad
Forlagets internasjonale bestselger gjennom tidene
Ole Martin Høystad
Frå antikken til idag

Anne Scott Sørensen er lektor ved Center for kulturstudier, Syddansk Universitet.
Les mer om forfatteren

Ole Martin Høystad er Dr. philos, professor i tverrfaglege kulturstudiar ved Høgskolen i Telemark - Bø.
Les mer om forfatteren

Erling Bjurstrøm er professor ved Tema Q, Linköpings universitet.
Les mer om forfatteren

Halvard Vike er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere