ISBN: 9788243002135
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 2001
Innbinding: Hft.
  

Sissel Lægreid, Torgeir Skorgen

Hermeneutisk lesebok

Erstattet av ny bok: 9788230401774 (søk på dette nr)

De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk er her samlet for første gang på norsk. Utvalget spenner fra klassisk teksthermeneutikk til samfunnsvitenskapelig hermeneutikk, fra eksistenshermeneutikk til dekonstruksjon. Utvalget introduseres i et grundig forord ved redaktørene.
*Walter Benjamin *Rudolf Bultmann *Johann Chladenius *Paul de Man *Wilhelm Dilthey *Sigmund Freud *Hans-Georg Gadamer *Clifford Geertz *Jürgen Habermas *Johann G. Herder *Martin Heidegger *Friedrich Nietzsche *Paul Ricoeur *Friedrich Schlegel *Friedrich Schleiermacher *Peter Szondi *Charles Taylor

PRESSE
"Vår evne til forståelse er under press. Denne tekstsamlingen kan hjelpe oss å forstå hvordan vi forstår og hvordan vi gir verden mening. [...] Det er prisverdig at Spartacus forlag utgir en bok med utdrag fra noen av hermeneutikkens viktige tekster, ikke minst fordi flere av tekstene for første gang er oversatt til norsk. Dermed gjøres tekster som har vært utilgjengelige, lesbare for en større sirkel. Utvalget åpner også for en bredere tolkning av hermeneutikken. For hermeneutikken er ikke, og skal ikke være, kun enkelte mennesker eller enkelte vitenskapers eiendom. Det ligger i hermeneutikkens vesen at den skal tolkes - alt annet ville vært uhermeneutisk. For hermeneutikken er som historien - grunnleggende uavsluttet."
Birger Kolsrud Jåsund, Aftenposten
Andre bøker av samme forfatter
Lægreid, Skorgen
17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken
Lægreid, Skorgen
En innføring. 17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundres hermeneutikk

Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk
Torgeir Skorgen
Nordiske perspektiver på Bakhtin
Lægreid, Skorgen
17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken

Lægreid, Skorgen
En innføring. 17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundres hermeneutikk
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk

Torgeir Skorgen
Rasetenkningens historie

Sissel Lægreid er dr. art., førstemanuensis i tysk litteratur og kulturkunnskap ved Germanistisk institutt, UiB.
Les mer om forfatteren

Torgeir Skorgen er dr. art., førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved UiB.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere