ISBN: 9788230400272
Status: I salg
Utgivelsesår: 2008
Innbinding: Innb.
  

The Human being

The Heritage from the Enlightenment
It was in the age of enlightenment that our modern concept of man was founded. The human being was by far the most studied object in the 18th century. This book is a standard work on the enlightenment written by some of Norways finest scholars. It is buildt up as a catalogue, inspired by the great french encyclopedia.

Click here for info on Rights
Ellen Krefting, Anne Beate Maurseth

Mennesket

Arven fra opplysningstiden
Mennesket er den første fyldige introduksjon til 1700-tallets tenkning på norsk. På 1700-tallet tar mennesket Guds plass som verdens omdreiningspunkt. Mennesket blir dermed det viktigste studieobjektet for opplysningstidens tenkere.
"Alle bidragene er svært velskrevne og leseverdige."
Tor Dishington Johansen, Bergens Tidende

På 1700-tallet tar mennesket Guds plass som verdens omdreiningspunkt, og mennesket blir dermed det viktigste studieobjektet for opplysningstidens tenkere.

Men hva er mennesket? Datidens tenkere fant ikke noe entydig svar på dette spørsmålet. Allikevel står våre forestillinger om blant annet mennesket som kosmopolitt, som dyr, som filosof og politiker i gjeld til opplysningstidens iherdige utforskning og eksperimentering.

Inspirert av Encyklopedien er denne boka bygget opp som et oppslagsverk over ulike menneskelige figurer. Den gir en fyldig og lett tilgjengelig introduksjon til opplysningstiden og gir samtidig nye perspektiver på dagens oppfatninger om menneskets grenser og egenskaper.

PRESSE
"... denne boken [er] en forundringspose og et skattkammer."
Thomas Hylland Eriksen, Morgenbladet
Andre bøker av samme forfatter
Eriksen, Krefting, Rønning (red)
Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag
Ringvej, Krefting, Nøding
Tidsskriftene som skapte offentligheten i Danmark-Norge

Ellen Krefting er førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo
Les mer om forfatteren

Anne Beate Maurseth  
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere