ISBN: 9788243004184
Status: I salg
Utgivelsesår: 2008
Innbinding: Hft.
  

Jørgen Sandemose

Filosofisk drøfting

Gjennomgang av pensum til Ex.phil, med særlig henblikk på essayskriving
Filosofisk drøfting går gjennom tekstutvalget i Exphil 03 på en måte som er til hjelp for studentenes essayskriving. Boka leverer nøyaktige kronologiske kommentarer til originaltekstene, og en kritisk vinkling som kan gi studentene perspektiv på problemene.
Denne boka går gjennom tekstutvalget i de to delene av Exphil 03 på en måte som er til hjelp for studentenes essayskriving. Forfatteren legger særlig vekt på nøyaktige kronologiske
kommentarer til originaltekstene, og dessuten på en kritisk vinkling som kan gi studentene perspektiv på problemene.

Forfatteren viser hvilken større sammenheng disse emnene hører hjemme i. Boken får tydelig fram problemstillinger som går igjen hos flere tenkere, og får dermed fram sammenhengen dem imellom på en ny måte. Resultatet er samtidig blitt en liten historiebok for filosofi, vitenskap og etikk.

Forfatteren forsøker å legge til rette for en kritisk lesning av tekstene.


Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi og har deltatt i
redaksjonsarbeidet for gammelt og nytt pensum til Exphil.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Jørgen Sandemose
Tre essays om Karl Marx’ hovedverk

Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi og har deltatt i redaksjonsarbeidet for gammelt og nytt pensum til Exphil.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere