ISBN: 9788230400234
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 2007
Innbinding: Innb.
  

Espen Schaanning

Menneskelaboratoriet

Botsfengslets historie
Botsfengslet stod i mer enn hundre år i sentrum for norsk kriminalpolitikk, fengselsvitenskap og kriminologi. Menneskelaboratoriet gir en historisk gjennomgang av fengselvesenets framvekst og utvikling, oppkomsten av kriminologi som vitenskap og endringene i den norske straffelovgivningen.
Botsfengslet har på ulike måter fungert som et laboratorium for å finne ut hva som gjør noen kriminelle og hvordan straff virker på dem. Det ble opprettet i 1851 som et «prøvefengsel» for å teste ut om cellefengsler faktisk forbedret fangene, og gjennom fangeforvaltningen kartla man fangenes indre kvaliteter. Botsfengslet stod i mer enn hundre år i sentrum for norsk kriminalpolitikk, fengselsvitenskap og kriminologi. Menneskelaboratoriet gir en historisk gjennomgang av fengselvesenets framvekst og utvikling, oppkomsten av kriminologi som vitenskap og endringene i den norske straffelovgivningen. Det er første gang at disse områdene vies en omfattende historisk analyse i norsk sammenheng. Schaanning er særlig opptatt av de tette båndene mellom straff, politikk og vitenskap.

Andre bøker av samme forfatter
Espen Schaanning
En kriminalfilosofisk pamflett
Espen Schaanning
Rapporter fra et tårn
Espen Schaanning
Etterkrigstidens idéhistorie

Espen Schaanning
Foucault og historisk praksis

Espen Schaanning er doctor philos, har også fransk doktorgrad i filosofi, og er professor i idéhistorie ved UiO.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere