ISBN: 9788230400197
Status: Forlaget
Utgivelsesår: 2006
Innbinding: Hft.
  

Torgeir Skorgen

Dialogens tenker

Nordiske perspektiver på Bakhtin
Noen av de fremste Bakhtin-forskerne i Norden presenterer den nyeste forskningen, og viser aktualiteten i Bakhtins teorier.
"Utbytterikt og originalt om estetikk så vel som etikk."
- Erle Marie Sørheim, Ny Tid

Interessen for den russiske kulturforskeren Mikhail Bakhtin har vært stor i de senere år, særlig innenfor kultur- og litteraturvitenskap, filosofi og lingvistikk. I denne boken presenterer noen av de fremste Bakhtin-kjennerne i Norden den nyeste forskningen og viser hvordan Bakhtins teorier kan anvendes på områder som multikulturalismens krise, post-kolonialistisk litteraturforskning, kognitiv poetikk, filosofihistorieskrivning og narratologi.

Sentralt i boken står Bakhtins ytringsteori. I denne ligger store innsikter og uutnyttede ressurser, som blant annet kan gi oss nye forståelsesrammer og fruktbare innfallsvinkler i vår tids møter mellom kulturer.

Helge Vidar Holm er førsteamanuensis ved romansk institutt ved Universitetet i Bergen, Torgeir Skorgen er postdoc-stipendiat ved samme institutt. Begge arbeider ved et treårig Bakhtin-prosjekt, ”Kulturell dialogisme: Ytringen”, Holm leder prosjektet sammen med Jostein Børtnes, professor i russisk litteratur.

PRESSE
"En utgivelse som vil stå som den viktigste Bakhtin-utgivelsen i Norden i lang tid fremover."
- Erle Marie Sørheim, Ny Tid
Andre bøker av samme forfatter
Lægreid, Skorgen
17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken
Lægreid, Skorgen
En innføring. 17 klassiske tenkere innenfor hermeneutikken
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundres hermeneutikk

Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk
Lægreid, Skorgen
De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk
Torgeir Skorgen
Rasetenkningens historie


Torgeir Skorgen er dr. art., førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved UiB.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere