ISBN: 9788243003392
Status: I salg
Utgivelsesår: 2005
Innbinding: Hft.
  

Nina Sandberg

Stats- og kommunalkunnskap

En innføring
Utvidet og revidert utgave av Sandbergs populære lærebok, som gir en pedagogisk og instruktiv innføring i det norske politiske og administrative systemet. På en enkel og oversiktlig måte gir den grunnleggende kunnskap om statsapparatets oppgaver, oppbygging og virkemåte.

Sentrale temaer som behandles, er Stortingets, regjeringens og sentralforvaltningens struktur og funksjon, lokale organers formål, oppgaver og organisasjonsformer, samt innholdet i den korporative kanal. Forholdet mellom stat, fylkeskommune og kommune behandles utførlig, i tillegg til en redegjørelse for grunnbegrepene i statsvitenskapen.

Boken henvender seg særlig til studenter på høyskolenivå


Nina Sandberg er statsviter og har undervist i stats- og kommunalkunnskap ved Høgskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere