ISBN: 9788230400128
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 2005
Innbinding: Hft.
  

Anne Lise Fimreite, Tor Medalen

Governance i norske storbyer

Mellom offentlig styring og privat initiativ
Mange ser det som en utfordring at den offentlige styringen av byutviklingen fragmenteres. Byplanlegging er i en brytningstid som preges av leting etter nye løsninger på utfordringer knyttet til blant annet beslutningsprosesser og finansiering.
I denne boka stiller vi spørsmålet om dette kan ses som en styrt fragmentering – med nye muligheter for politikerne og den offentlige forvaltningen.

Bygovernance betegner en vid organisasjonsform preget av nettverk, privatisering og formelle så vel som uformelle beslutningskanaler. Governance som styringsform kan tilpasse seg og utnytte den generelle markedstilpasningen i samfunnet, men reiser
demokratiske og etiske utfordringer.

Boka springer ut av Norges forskningsråds program ”Byutvikling – drivkrefter og planleggingsutfordringer” og er del av en serie på fire bøker.

PRESSE
 

Anne Lise Fimreite er førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB.
Les mer om forfatteren

Tor Medalen er sivilingeniør og professor ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere