ISBN: 9788230400043
Status: I salg
Utgivelsesår: 2004
Innbinding: Hft. med klaffer
  

Håkon With Andersen, Terje Borgersen, Thomas Brandt, Ola Svein Stugu, Knut Ove Eliassen

Fabrikken

Klassekampen utropte "Fabrikken" til årets beste sakprosabok i 2004.

Fabrikken er en av den moderne tids mest sentrale fenomener. Den sto lenge som selve bildet på utviklingen av den moderne vestlige verden. Ikke bare gjorde fabrikkene forbruksgoder som biler, bomullstøy og datamaskiner til allemannseie. De forandret også språket vårt og måtene vi tenker på. Fabrikken er en bedriftsform uten sidestykke i historien; den har skapt sosiale og økonomiske mønstre, «produsert» hele lokalsamfunn og lagt andre i grus.

Forfatterne av denne praktboka ser på fabrikkenes utvikling og hvilke ideer som har ledsaget den industrielle formen for produksjon. Hva er forbindelsen mellom slakterier og samlebånd? Hvordan oppsto masseproduksjonen? Fantes det fabrikker i antikken? Hvordan står det til med fabrikken i dag?

Først og fremst er dette en bok om fabrikkens kulturhistorie som setter fokus på de store ringvirkningene den har hatt også utenfor produksjonens og konsumets sfærer. Fabrikken har påvirket vår idéverden og satt sine spor i kunsten og litteraturen. Også filosofisk har den moderne industrien bidratt til å sette verden og mennesket i relieff på stadig nye vis. Fabrikken er rett og slett et sentralt element i den moderne verdens selvforståelse.

Det produseres som aldri før i fabrikker over hele verden. Samtidig er det mye som har endret seg. Mange av de byggene som tidligere var fylt av industriarbeidere og produksjonsmaskiner, er i dag gjort om til kunstmuseer, kjøpesentre og reklamebyråer. Fabrikken er ikke så synlig eller dominerende som før, den har endret karakter og funksjon. Men vår tids fabrikker har ikke sluttet å produsere, selv om varene kanskje er av en annen karakter. Boka munner ut i et forsøk på å beskrive hva som er fabrikkens situasjon ved inngangen til det enogtyvende århundre.

Praktbok på 680 sider, gjennomillustrert i farger.

"Dypdykk i fabrikken" – anmeldelse i LO Aktuelt

PRESSE
Klassekampen utropte "Fabrikken" til årets beste sakprosabok i 2004:

“Ei spanande rekke av historier der fabrikken er hovudpersonen. Det er forfriskande og ambisiøst. Forma og komposisjonen er uvanleg og spanande, og boka er sjeldan fint illustrert. Fabrikken er engasjerande, provoserande, original og tiltalande. Meir kan ingen kreva.” (Fra juryens begrunnelse).
Andre bøker av samme forfatter
Eriksen, Eliassen
Habermas og Lyotard – En antologi
Knut Ove Eliassen
En grundig redegjørelse for Foucaults mest sentrale begreper.
Stene-Johansen, Eliassen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet

Eliassen, Stene-Johansen
Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet

Håkon With Andersen er professor i moderne historie ved NTNU.
Les mer om forfatteren

Terje Borgersen
Les mer om forfatteren

Thomas Brandt er stipendiat ved institutt for historie ved NTNU.
Les mer om forfatteren

Ola Svein Stugu  
Les mer om forfatteren

Knut Ove Eliassen er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere