ISBN: 9788230400104
Status: I salg
Utgivelsesår: 2004
Innbinding: Innb.
  

Jens Petter Nielsen, Daniela Büchten, Tatjana Dzjakson

Norge-Russland

Naboer gjennom 1000 år
Gjennom 5 år har museer og forskningsinstitusjoner i Norge og Russland kartlagt kontakten mellom våre to land. Boken tar for seg en rekke temaer om alt fra handelskontakter i vikingtiden til norsk-russisk forbrødring på skøyteisen. Inneholder ca. 800 illustrasjoner!
Jo lenger man beveger seg mot nord, desto nærmere er øst og vest. Dette er ikke bare en geografisk kjensgjerning, det er også et politisk poeng. Den norsk-russiske grensen var den eneste direkte grensen Russland hadde med et vestlig land. Boken tar for seg mange sider ved naboskapet mellom våre to land, med særlig vekt på de kulturelle sidene.

Boken behandler en rekke temaer – fra handelskontakter i vikingtiden via revolusjonens ekko i Norge til norsk-russisk forbrødring på skøyteisen under den kalde krigen. Også dagens forbindelser tas opp.

I fem år har en rekke museer og forskningsinstitusjoner i Norge og Russland kartlagt kontakten mellom landene. Resultatet ble vist på en utstilling på Norsk Folkemuseum i 2004 og på Russisk etnografisk museum i St. Petersburg i 2005. Samtlige av utstillingens gjenstander er oppført i boken, de aller fleste med fargeillustrasjon.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Jens Petter Nielsen
Nye perspektiver på Stalins terror

Jens Petter Nielsen er professor i historie ved Universitetet i Tromsø.
Les mer om forfatteren

Daniela Büchten
Les mer om forfatteren

Tatjana Dzjakson
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere