ISBN: 9788243000025
Status: I salg
Utgivelsesår: 2004
Innbinding: Hft.
  

Jon Røyne Kyllingstad

Kortskaller og langskaller

Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennsket
Boken tar for seg den fysisk-antropologiske forskningen i Norge i perioden ca. 1890-1940, og belyser forholdet mellom vitenskap og ideologi. Framstillingen behandler særlig teoriene om en "nordisk" eller "germansk" eliterase.
Den antropologiske forskningstradisjonen i Norge belyses fra de første arbeidene ble publisert på 1890-tallet og frem til 1930-tallet. De norske antropologenes virksomhet blir forklart dels ved å sette den inn i en internasjonal vitenskapshistorisk kontekst, og dels ved å se den i relasjon til trekk ved samfunnsdebatten i Norge i perioden.I første halvdel av forrige århundre var rasebegrepet en sentral del av den norske antropologien, og en viktig del av faget gikk på å rangere de forskjellige ”rasene” innbyrdes. Imidlertid foregikk det en kamp om hvilke ideer om ”rase” som ble regnet som vitenskapelig korrekte og hvilken praktisk relevans man tilla denne kunnskapen. Kyllingstad ser debatten i en nasjonal og internasjonal vitenskapelig og samfunnsmessig kontekst.

I første halvdel av forrige århundre var rasebegrepet en helt sentral del av den norske antropologien, og en viktig del av faget gikk på å rangere de forskjellige ”rasene” etter ulike kriterier. Men det foregikk en kamp om hvilke ideer om ”rase” som ble oppfattet som vitenskapelig korrekte og hvilken samfunnsmessig relevans man tilla denne kunnskapen.

Kyllingstad ser på hvordan denne kunnskapen var konstruert, på hvilke premisser dens vitenskapelige legitimitet var basert, hva slags praktisk, samfunnsmessig relevans antropologene tilla denne kunnskapen, og hvilke sammenhenger det var mellom deres vitenskapelige synspunkter, deres samfunnssyn og livssyn.

PRESSE
 

Jon Røyne Kyllingstad
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere