ISBN: 9788243002814
Status: I salg
Utgivelsesår: 2003
Innbinding: Innb.
  

Iver B. Neumann

Hva så, lille land?

Essays om Norges alminnelighet
Det er stor avstand mellom Norges selvforståelse og den politikken vi fører. Iver Neumann reflekterer i denne essaysamlingen over Norges plassering i tid og rom, forholdet til EU og NATO, EUs forhold til USA og Vestens forhold til Russland.
Hva er det som gjør at vi betrakter oss selv som anderledeslandet eller at vi frykter begrepet “union” mer enn en tredje verdenskrig? Og når vi deltar i krig, slik vi de siste ti årene har gjort både i Kosovo og i Afghanistan, hvorfor benekter vi vår rolle som stridende?
Norge sliter med å finne sin plass i verden. På den ene siden er Norge en ganske alminnelig europeisk nasjonalstat. På den annen side domineres ordskiftet her til lands av en reaksjonstreghet. Mens USA slår inn på imperiebyggingens vei, benekter vi vår ensomme og utsatte posisjon som EUs utenforland. Neumann reflekterer i denne essaysamlingen over Norges plassering i tid og rom, forholdet til EU og NATO, EUs forhold til USA og Vestens forhold til Russland. Hvilken plass har vi i den globaliserte virkelighet, og hvilken ønsker vi å ha?

Iver B. Neumann (f.1959) arbeider ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han har publisert bøker som «Norge - en kritikk: begrepsmakt i Europa-debatten» og «Mening, makt, materialitet: Innføring i diskursanalyse» (begge 2001). Dette er hans første essaysamling.


PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Eide, Neumann
Innspill til en ny politisk offentlighet

Iver B. Neumann ledet Makt- og globaliseringsutredningen, den “alternative” maktutredningen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere