ISBN: 9788243002357
Status: I salg
Utgivelsesår: 2003
Innbinding: Hft.
  

Norbert Bolz

Kaos og simulasjon

Dette er en sterk filosofisk tekst om retorikk og estetikk i dagens digitale tid. Den er en velskreven og pedagogisk svært informativ tekst. Den tar for seg estetikkens utvikling siden avantgardebevegelsene, med særlig vekt på kaosteori og "den fraktale viten".
Boken er delt i tre deler "Det regelløses/ ureglementertes gjenkomst", "Støyens orden", og "Væren og design" ("Sein und Design").

Hovedanliggendet er å belyse estetikkens status i dagens digitale medieverden - i kapitler som "Det iscenesatte metropolis", "posthistoriens estetikk", "Politikk som om" og "Vakre nye computerverdener".

Bolz belyser digitaliseringens konsekvenser både estetisk og politisk, men i motsetning til for eksempel Paul Virilio, er han langt mer positiv til den nye estetikken - den digitale estetisering av virkeligheten.

Bolz er en meget spennende tysk filosof (fra München), som blant annet også har skrevet "Eine kurze Geschichte des Scheins", en kort estetikk-historie, som munner ut i Nietzsche i forhold til dagens mediesamfunn.

PRESSE
 

Norbert Bolz er en spennende tysk filosof.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere