ISBN: 9788243002647
Status: I salg
Utgivelsesår: 2002
Innbinding: Innb.
  

Peter Singer

Dyrenes frigjøring

Boken som startet en revolusjon.
Med Dyrenes Frigjøring startet Peter Singer – nærmest alene – den moderne dyrerettsbevegelsen. Her angriper han, med bred front, menneskets diskriminering av andre levende vesener på bakgrunn av deres artstihørighet. Alle vesener som kan føle lidelse må i følge Singer regnes med i menneskets etiske vurderinger, og boken konkluderer med et sterkt argument for vegetarianisme.

Over en hel verden har Dyrenes Frigjøring fungert som en inspirasjonskilde for den voksende opinionen som har engasjert seg i arbeidet for dyrenes rettigheter. Med sin appell til samvittighet og rettferd, og sine rystende beskrivelser av misgjerninger mot dyr i moderne forskning og landbruk, er den essensiell lesning for skeptikeren så vel som for tilhengeren. I den foreliggende utgaven er Singers banebrytende verk for første gang oversatt til norsk, basert på den reviderte utgaven fra 1990.

PRESSE
 

Peter Singer er professor i bioetikk ved Princeton university i USA og har tidligere undervist ved Oxford.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere