ISBN: 9788243001909
Status: Midlertidig utsolgt
Utgivelsesår: 2001
Innbinding: Innb.
  

Terje Østigård

Norge uten nordmenn

En antinasjonalistisk arkologi
Norsk arkeologi har vært preget av en sterk nasjonalistisk interesse og av en tett samhørighet med forvaltning og offisiell politikk.
Det er ikke bare NS-regimet som har mobilisert vikingekulturen i samtiden. Denne boken er en kritisk analyse av det ideologiske fundamentet for hvordan store deler av arkeologien i Norge blir utøvd og legitimert. Med mange konkrete eksempler analyserer Østigård den norske arkeologiske tradisjonen. Samtidig anvender han en ny form for arkeologisk vitenskapsteori, der usikkerhet og fortolkning kommer i fokus, fremfor bastante begreper som "kulturarv" og "arvesølv".

PRESSE
 

Terje Østigård er stipendiat ved Senter for Utviklingsstudier og arkeologisk intitutt, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere