ISBN: 9788243000889
Status: Utsolgt
Utgivelsesår: 1997
Innbinding: Hft.
  

Espen Schaanning

Vitenskap som skapt viten

Foucault og historisk praksis
Boken tar for seg vitenskap i praksis.
Tittelen Vitenskap som skapt viten fokuserer på at vitenskapelige virksomheter må forstås som trekk i et eller flere sosiale spill. Vitensutøverne skaper vitenselementer som får bestemte effekter og fungerer på bestemte måter. Dette gjelder også den viten som produseres om vitenskap. Å skrive vitenskapshistorie er derfor en måte å sette viten i omløp på.

I første del beskriver Schaanning sitt eget fag - idéhistorie - med utgangspunkt i hvordan denne fagdisiplinen fungerer og hvilke effekter den har, kan ha eller bør ha. I annen del viser han hvordan Michel Foucaults vitenskapshistoriske verker beskriver ulike vitenskaper slik de faktisk utøves. Foucault intervenerer i bestemte vitensdisipliner ved å analysere deres virkemåter i et idéhistorisk perspektiv. Dermed må også Foucaults eget verk forstås som praksis, dvs. som diskursive innspill som har eller kan ha bestemte effekter. Schaanning konfronterer her Foucault med andre franske teoretikere, bl.a. Jacques Derrida, Bruno Latour, Gilles Deleuze og Felix Guattari.
Schaannings bok er usedvanlig velskrevet og underholdende, samtidig som den med sine egenartede vinklinger åpner opp for nye innsikter.

PRESSE
 
Andre bøker av samme forfatter
Espen Schaanning
En kriminalfilosofisk pamflett
Espen Schaanning
Rapporter fra et tårn
Espen Schaanning
Botsfengslets historie

Espen Schaanning
Etterkrigstidens idéhistorie

Espen Schaanning er doctor philos, har også fransk doktorgrad i filosofi, og er professor i idéhistorie ved UiO.
Les mer om forfatteren


Spartacus forlag AS
Ansatte
Foreign rights / Agency
Innsending av manus
Kjøpsbetingelser
Kjøp av ebøker
For presse
For bokhandlere